top of page

szkolenie

dla nauczycielek i nauczycieli

klas 1-3

Szkolenie / Warsztat

 • trwa około 5-8 godzin

 • optymalna liczba uczestników to 16 - 30 osób (zależy to od warunków, każdy uczestnik powinien mieć możliwość swobodnego poruszania się)

 • konkretne rozwiązania metodyczne

 • praktyczne propozycje zajęć z dziećmi

 • wiedza na temat zagadnień z danego szkolenia

 • szczegółowy program szkolenia przygotowujemy po konsultacji 

Nasze szkolenia i warsztaty

są adresowane do

Nauczycielek i Nauczycieli wychowania przedszkolnego

oraz

edukacji wczesnoszkolnej

Cele

 • wyjaśnienie podstawowych zasad na jakich oparty jest system liczbowy, którym posługujemy się;

 • zapoznanie ze sposobami wprowadzania dzieci w coraz większe zakresy liczbowe;

 • zapoznanie z różnego rodzaju pomocami dydaktycznymi związanymi z wprowadzaniem dzieci w dziesiątkowy system pozycyjny;

 • zapoznanie ze związkami pomiędzy dobrą orientacją w dziesiątkowym systemie pozycyjnym a sprawnością rachunkową dzieci.

Przewidywane efekty

Uczestnik potrafi

 • wprowadzać dzieci w kolejne zakresy posługiwania się liczbami naturalnymi;

 • stosować różnego rodzaju środki dydaktyczne związane z orientacją w dziesiątkowym systemie pozycyjnym;

 • proponować dzieciom różne strategie działań rachunkowych oparte na dobrym rozumieniu dziesiątkowego systemu pozycyjnego;

 • proponować dzieciom gry, które rozwijają orientację w dziesiątkowym systemie pozycyjnym.

Uczestnik zna

 • istotę dziesiątkowego systemu pozycyjnego;

 • pomoce dydaktyczne związane z wprowadzaniem dzieci w dziesiątkowy system pozycyjny;

 • związki między dobrą orientacją w dziesiątkowym systemie pozycyjnym a sprawnością rachunkową.

Program szkolenia

 1. Dziesiątkowy system pozycyjny - dlaczego dziesiątkowy i dlaczego pozycyjny?

 2. Rozszerzanie zakresu w jakim dzieci poznają liczby - jedności, dziesiątki, setki, tysiące.

 3. Rodzaje środków dydaktycznych, które pomagają dzieciom zrozumieć konstrukcję liczb wielocyfrowych.

 4. Zastosowanie wiedzy o konstrukcji liczb wielocyfrowych w rachowaniu (przekraczanie progu dziesiątkowego, rachowania sposobem pisemnym).

 5. Gry przydatne w orientowaniu się w dziesiątkowym systemie pozycyjnym - gry karciane, gry z chodniczkiem liczbowym, gry z „Tabliczką setkę“, gry z zastosowaniem różnego rodzaju kości.

"Jak oswoić dziesiątkowy system pozycyjny

"

Gośka S & Michał L 2.jpg

trenerzy

pedagożka

autorka programów oraz podręczników i poradników

dla nauczycieli, dzieci i rodziców

dr Małgorzata Skura

Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu pedagogiki przedszkolnej  i wczesnoszkolnej
Ekspertka w zakresie metodyki nauczania matematyki na pierwszych etapach kształcenia
Autorka programów edukacyjnych oraz podręczników szkolnych


 

bottom of page