top of page

szkolenie

dla nauczycielek i nauczycieli

klas 1-3

Szkolenie / Warsztat

 • trwa około 5-8 godzin

 • optymalna liczba uczestników to 16 - 30 osób (zależy to od warunków, każdy uczestnik powinien mieć możliwość swobodnego poruszania się)

 • konkretne rozwiązania metodyczne

 • praktyczne propozycje zajęć z dziećmi

 • wiedza na temat zagadnień z danego szkolenia

 • szczegółowy program szkolenia przygotowujemy po konsultacji 

Nasze szkolenia i warsztaty

są adresowane do

Nauczycielek i Nauczycieli wychowania przedszkolnego

oraz

edukacji wczesnoszkolnej

Cele

 • wyjaśnienie specyfiki poznawania pojęć geometrycznych przez uczniów/uczennice z klas I - III;
  zapoznanie z modelem wprowadzania pojęć od reprezentacji na konkretach, przez reprezentację ikoniczną po reprezentację symboliczną;
  zapoznanie z procedurą wprowadzania pojęć geometrycznych

Przewidywane efekty

Uczestnik potrafi

 • przygotować dzieci do posługiwania się pojęciami geometrycznymi;
  wprowadzać pojęcia geometryczne zgodnie z procedurą: od konkretu, przez wyobrażenia po symbol;
  rozwijać u dzieci rozumienie własności figur płaskich oraz brył;
  zaproponować dzieciom doświadczenia związane z przekształceniami geometrycznymi;
  zaproponować dzieciom odpowiednie układanki, gry, łamigłówki, które rozwijają  umiejętność posługiwania się pojęciami geometrycznymi.

 

Uczestnik zna

 • specyfikę poznawania przez dziecko pojęć geometrycznych;
  procedurę wprowadzania pojęć geometrycznych;
  różne sposoby na rozwijanie u dzieci umiejętności korzystania z podstawowych pojęć geometrycznych.

Program szkolenia

 1. Typy doświadczeń w klasyfikowaniu oraz orientacji w przestrzeni, które wpływają na rozwój intuicji geometrycznych u dzieci.

 2. Dlaczego intuicje geometryczne a nie pojęcia geometryczne w edukacji wczesnoszkolnej? 

 3. Rozpoznawanie i nazywanie różnych kształtów wokół dziecka. 

 4. Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur płaskich. Własności figur płaskich. Metodyka wprowadzania pojęć geometrycznych w edukacji wczesnoszkolnej

 5. Nie bójmy się brył w edukacji wczesnoszkolnej. Jak pomóc dzieciom poznawać własności brył?

 6. Przekształcenie geometryczne - zwiększanie/zmniejszanie, obracanie, przesuwanie. Dlaczego lubimy symetryczne kształty?

 7. Układanki, łamigłówki, gry, które wspierają u dzieci rozwój intuicji geometrycznych.​

"Zakamarki geometrii: między bryłami a figurami płaskimi"

Gośka S & Michał L 2.jpg

trenerzy

pedagożka

autorka programów oraz podręczników i poradników

dla nauczycieli, dzieci i rodziców

dr Małgorzata Skura

Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu pedagogiki przedszkolnej  i wczesnoszkolnej
Ekspertka w zakresie metodyki nauczania matematyki na pierwszych etapach kształcenia
Autorka programów edukacyjnych oraz podręczników szkolnych


 

bottom of page