top of page

Kartoniki z kropkami

figury liczbowe

FIGURY LICZBOWE

Specjalnie przygotowane kartoniki z układami kropek

Doskonała pomoc do:

  • nauki pojęć matematycznych

  • ćwiczeń w stosowaniu pojęć matematycznych

  • gier i zabaw rozwijających myślenie matematyczne

Figury liczbowe to konkretne obrazy liczb stworzone za pomocą zbioru znaków, najczęściej kropek, w stałym układzie. Taki stały układ
odróżnia figury liczbowe od przypadkowego zobrazowania liczby za pomocą liczmanów. Daje jasny, jednoznaczny obraz liczby.
Figura liczbowa pozwala dziecku przez dłuższy czas zachować związek nazwy liczby, a potem obrazu cyfry, z konkretnym wyobrażeniem liczby. Z biegiem czasu, wraz z rozwojem intelektualnym dziecka, obraz cyfry zastąpi układy kropek. Dorosły, kiedy usłyszy osiem, wyobraża sobie zapis za pomocą cyfr, a nie układ kropek. Dla dziecka ważne jest utrwalenie związku nazwy liczby z jej konkretnym wyobrażeniem, zanim zacznie sprawnie posługiwać się cyframi.
Dziecko powinno dostać wiele doświadczeń z piątkowymi figurami liczbowymi, czyli takim układem kropek, który oparty jest na piątce. W takim układzie dziesiątka składa się z dwóch piątek. Jest to układ kropek tradycyjnie występujący na sześciennych kostkach do gry.

Dzięki temu dzieci poznają też liczbę w aspekcie symbolicznym, czyli uczą się kodować liczby cyframi. Cyfra to przyjęty na oznaczanie liczb znak, czyli symbol liczby.

Więcej na ten temat możesz przeczytać w książce "Matematyka od przedszkola" - do poprania w zakładce Publikacje.

Brak produktu

bottom of page