top of page
Kotwica 1 mnożenie i dzielenie

Rozwijanie umiejętności stosowania mnożenia

 

Zadania na mnożenie

Własności mnożenia

stosowanie_mnożenia_1.jpg

Gry i zabawy

na mnożenie

Powtarzanie i utrwalanie

stosowanie_mnożenia_2.jpg
Wprowadzanie

Podstawą jest dobre zrozumienie dodawania, zwłaszcza dodawania kilku jednakowych liczb oraz rozumienia pojęcia "razy" i umiejętność liczenia "po ileś"

wprowadzanie_mnożenia_2.jpg
Wprowadzanie

Chcemy obliczyć, ile to jest "5 razy 3".

Najpierw dobrze nazwij to, co dziecko ma obliczyć:

"Ile to jest pięć razy po trzy?"

Dziecko stawia 5 kubeczków

etapy_wprowadzania_mnożenia_3.jpg
Wprowadzanie

Do każdego kubeczka wkłada po 3 klocki

Liczy, ile jest razem klocków.

"5 kubków po 3 klocki w każdym kubku, razem to 15 klocków"

etapy_wprowadzania_mnożenia_4.jpg
Wprowadzanie

Skracamy opis sytuacji

"5 razy po 3 to 15 klocków"

5 razy 3 = 15

etapy_wprowadzania_mnożenia_4.jpg
Wprowadzanie

Proponujemy tak wiele razy podobne sytuacje, aż dziecko będzie rozumiało, że w mnożeniu:

  • druga liczba jest liczbą elementów w zbiorze;

  • pierwsza liczba jest liczbą tych zbiorów.

wprowadzanie_mnożenia_3.jpg
Wprowadzanie

Tu wkrótce znajdziesz  plik pdf ze scenariuszem zajęć wprowadzających pojęcie "mnożenie"

Otwórz pudełko z czerwoną wstążką
wprowadzanie mnożenie
Gry & Zabawy

Gry i zabawy

to sposób na doskonalenie umiejętności stosowania poznanych już pojęć.

Nie wprowadzaj nowych pojęć przy wykorzystaniu gier.

Gry i zabawy służą do tego, żeby dzieci mogły w atrakcyjnej formie powtarzać i utrwalać poznane już pojęcia.

stosowanie_mnożenia_2.jpg
Gry & Zabawy

Dzieci grają w parach. Każda para ma kartoniki z kropkami, kartki i kredki lub pisaki. Kartoniki z kropkami rozkładają na stole, kropkami do dołu.    
Dzieci na zmianę odwracają po 1 kartoniku.

202.33 1.jpg
Gry & Zabawy

Za pierwszym razem zapisują liczbę odsłoniętych kropek lub tę liczbę powiększoną 10 razy. Jeżeli dziecko odkryło kartę z 3 kropkami, to może zapisać 3 lub 30.
Kolejny raz odkrywają kartonik. Do liczby zapisanej poprzednio na kartce dodają: liczbę kropek na odkrytym kartoniku lub tę liczbę powiększoną 10 razy. Jeżeli odkryje kartonik z 5 kropkami, to może dodać 5 lub 50.

202.33 2.jpg
Gry & Zabawy

Wygra to dziecko, które jako pierwsze „dojdzie“ do liczby 100, wykonując kolejne działania dodawania. Nie można przekroczyć liczby 100.

Jeżeli dziecko odkryje kartonik i okaże się, że po dodaniu liczby przekroczy 100, traci kolejkę.

202.33 3.jpg
Gry & Zabawy

Zamiast kartoników z kropkami, dzieci rozkładają na stole karty do gry (bez kart z „figurami“ i bez karty „10“) lub kartoniki z liczbami zapisanymi cyframi.
Dzieci „dochodzą“ do innej liczby niż 100 liczby (większej lub mniejszej).

zmiana.png
Gry & Zabawy

Kasia zapisała na kartce liczbę 98. Ile brakuje do 100?


Jaś wygrał. W ostatniej rundzie odkrył kartonik z 5 kropkami. Jaka mogła być zapisana na jego kartce zanim zapisał 100? Dlaczego?

pytania_edytowane_edytowane.png
Gry mnożenie
Zadania

Tu wkrótce znajdziesz przykłady zadań na rozwijanie umiejętności stosowania mnożenia

 

stosowanie_mnożenia_1.jpg
Stosowanie

Tu wkrótce znajdziesz przykłady zadań na rozwijanie rozumienia własności mnożenia

stosowanie_mnożenia_1.jpg
Stosowanie

Tu wkrótce znajdziesz plik pdf ze scenariuszem zadań na mnożenie

Prezent
Zadania mnożenie
bottom of page