mnożenie - krok po kroku

Rozwijanie umiejętności stosowania mnożenia

 

Zadania na mnożenie

Własności mnożenia

stosowanie_mnożenia_1.jpg

Gry i zabawy

na mnożenie

Powtarzanie i utrwalanie

stosowanie_mnożenia_2.jpg

Podstawą jest dobre zrozumienie dodawania, zwłaszcza dodawania kilku jednakowych liczb oraz rozumienia pojęcia "razy" i umiejętność liczenia "po ileś"

Chcemy obliczyć, ile to jest "5 razy 3".

Najpierw dobrze nazwij to, co dziecko ma obliczyć:

"Ile to jest pięć razy po trzy?"

Dziecko stawia 5 kubeczków

Do każdego kubeczka wkłada po 3 klocki

Liczy, ile jest razem klocków.

"5 kubków po 3 klocki w każdym kubku, razem to 15 klocków"

Skracamy opis sytuacji

"5 razy po 3 to 15 klocków"

5 razy 3 = 15

Proponujemy tak wiele razy podobne sytuacje, aż dziecko będzie rozumiało, że w mnożeniu:

  • druga liczba jest liczbą elementów w zbiorze;

  • pierwsza liczba jest liczbą tych zbiorów.

Tu wkrótce znajdziesz  plik pdf ze scenariuszem zajęć wprowadzających pojęcie "mnożenie"

 

Gry i zabawy

to sposób na doskonalenie umiejętności stosowania poznanych już pojęć.

Nie wprowadzaj nowych pojęć przy wykorzystaniu gier.

Gry i zabawy służą do tego, żeby dzieci mogły w atrakcyjnej formie powtarzać i utrwalać poznane już pojęcia.

Dzieci grają w parach. Każda para ma kartoniki z kropkami, kartki i kredki lub pisaki. Kartoniki z kropkami rozkładają na stole, kropkami do dołu.    
Dzieci na zmianę odwracają po 1 kartoniku.

Za pierwszym razem zapisują liczbę odsłoniętych kropek lub tę liczbę powiększoną 10 razy. Jeżeli dziecko odkryło kartę z 3 kropkami, to może zapisać 3 lub 30.
Kolejny raz odkrywają kartonik. Do liczby zapisanej poprzednio na kartce dodają: liczbę kropek na odkrytym kartoniku lub tę liczbę powiększoną 10 razy. Jeżeli odkryje kartonik z 5 kropkami, to może dodać 5 lub 50.

Wygra to dziecko, które jako pierwsze „dojdzie“ do liczby 100, wykonując kolejne działania dodawania. Nie można przekroczyć liczby 100.

Jeżeli dziecko odkryje kartonik i okaże się, że po dodaniu liczby przekroczy 100, traci kolejkę.

Zamiast kartoników z kropkami, dzieci rozkładają na stole karty do gry (bez kart z „figurami“ i bez karty „10“) lub kartoniki z liczbami zapisanymi cyframi.
Dzieci „dochodzą“ do innej liczby niż 100 liczby (większej lub mniejszej).

Kasia zapisała na kartce liczbę 98. Ile brakuje do 100?


Jaś wygrał. W ostatniej rundzie odkrył kartonik z 5 kropkami. Jaka mogła być zapisana na jego kartce zanim zapisał 100? Dlaczego?

 

Tu wkrótce znajdziesz przykłady zadań na rozwijanie umiejętności stosowania mnożenia

 

Tu wkrótce znajdziesz przykłady zadań na rozwijanie rozumienia własności mnożenia

Tu wkrótce znajdziesz plik pdf ze scenariuszem zadań na mnożenie

 
  • Facebook
  • Pinterest

48 502 336 924

©2020 by berdo.org