top of page

szkolenie

dla nauczycielek i nauczycieli

klas 1-3

Nauka mnożenia i dzielenia

krok po kroku

KROK 1 Jak uczyć mnożenia i dzielenia?

KROK 2 Stosowanie mnożenia i dzielenia

 • zadania na mnożenie i dzielenie,

 • gry i zabawy na mnożenie i dzielenie

KROK 3 Nauka tabliczki mnożenia

 • przez zrozumienie

 • bez obciążania pamięci

Szkolenie / Warsztat

 • trwa około 5-8 godzin

 • optymalna liczba uczestników to 16 - 30 osób (zależy to od warunków, każdy uczestnik powinien mieć możliwość swobodnego poruszania się)

 • konkretne rozwiązania metodyczne

 • praktyczne propozycje zajęć z dziećmi

 • wiedza na temat zagadnień z danego szkolenia

 • szczegółowy program szkolenia przygotowujemy po konsultacji 

Nasze szkolenia i warsztaty

są adresowane do

Nauczycielek i Nauczycieli wychowania przedszkolnego

oraz

edukacji wczesnoszkolnej

Cele

 • zapoznanie ze specyfiką myślenia addytywnego i multiplikatywnego;

 • zapoznanie z modelem wprowadzania pojęć od reprezentacji na konkretach, przez reprezentację ikoniczną, po reprezentację symboliczną;

 • zapoznanie z procedurą wprowadzania pojęć mnożenia i dzielenia.

Przewidywane efekty

Uczestnik potrafi

 • przygotować dzieci do uczenia się możenia i dzielenia;

 • wprowadzać pojęcia mnożenia i dzielenia zgodnie z procedurą: od konkretu, przez wyobrażenia po symbol;

 • rozwijać u dzieci rozumienie własności działań możenia i dzielenia;

 • rozwijać u dzieci umiejętność posługiwania się różnymi strategiami w mnożeniu i dzieleniu;

 • proponować dzieciom odpowiednie gry, łamigłówki, które rozwijają sprawność rachunkową w zakresie mnożenia i dzielenia.

 

Uczestnik zna

 • specyfikę myślenia addytywnego oraz multiplikatywnego;

 • procedurę wprowadzania pojęć matematycznych;

 • różne strategie mnożenia i dzielenia;

 • różne typy tabliczki mnożenia.

Program szkolenia

 1. Przygotowanie dzieci do uczenia się mnożenia i dzielenia: liczenie „po ileś“, wielokrotne dodawanie i odejmowanie tej samej liczby.

 2. Wprowadzanie pojęć mnożenia i dzielenia zgodnie z procedurą od konkretu, przez wyobrażenia po symbole.

 3. W jaki sposób pomóc dzieciom zrozumieć własności możenia i dzielenia? Zero w mnożeniu i dzieleniu. Geometryczna interpretacja mnożenia. Mnożenie i dzielenie jako działania wzajemnie odwrotne. Prawo przemienności mnożenia. Dzielenie z resztą.

 4. Jak radzić sobie z działaniami z niewiadomą? Niewiadoma liczba w mnożeniu i dzieleniu.

 5. Różne strategie mnożenia i dzielenia: liczenie „po ileś“, rozkład mnożonej liczby na czynniki, zwiększanie/zmniejszanie mnożonych/dzielonych liczb, wielokrotne odejmowanie tej samej liczby, korzystanie z mnożenia w dzieleniu, podwajanie i zmniejszanie o połowę. Od czego zależy wybór strategii mnożenia i dzielenia?

 6. Różne tabliczki mnożenia: Pitagorejska tabliczka mnożenia, tabliczka mnożenia według Wasilija Okonisznikowa, trójkątna tabliczka mnożenia

 7. Jak nauczyć dziecko mnożenia na palcach?

 8. Sprytne sposoby na mnożenie: metoda kratowa, mnożenie na liczydle, mnożenie na krzyż, chiński sposób na mnożenie, mnożenie w prostokącie i wiele innych.

 • Wprowadzanie mnożenia i dzielenia - podstawą jest dobre zrozumienie dodawania, zwłaszcza dodawania kilku jednakowych liczb oraz rozumienia pojęcia "razy" i umiejętność liczenia "po ileś"

 • Zadania na możenie i dzielenie - różnorodne zadania, które pozwalają wiele razy stosować poznane wiedzę i umiejętności z mnożenia

 • Gry na mnożenie i dzielenie - doskonalenie umiejętności stosowania poznanych pojęć

 • Zabawy na mnożenie i dzielnie - służą do tego, żeby dzieci mogły w atrakcyjnej formie powtarzać i utrwalać poznane pojęcia

 • Stosowanie mnożenia i dzielenia

 • Własności działań mnożenia i dzielenia 

 • Tabliczka mnożenia - jak i kiedy najlepiej uczyć tabliczki mnożenia?

więcej nauce mnożenia i dzielenia

znajdziesz tu

"Wędrówki do tabliczki mnożenia"

Gośka S & Michał L 2.jpg

trenerzy

pedagożka

autorka programów oraz podręczników i poradników

dla nauczycieli, dzieci i rodziców

dr Małgorzata Skura

Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu pedagogiki przedszkolnej  i wczesnoszkolnej
Ekspertka w zakresie metodyki nauczania matematyki na pierwszych etapach kształcenia
Autorka programów edukacyjnych oraz podręczników szkolnych


 

bottom of page