top of page

szkolenie

dla nauczycielek i nauczycieli

klas 1-3

Szkolenie / Warsztat

 • trwa około 5-8 godzin

 • optymalna liczba uczestników to 16 - 30 osób (zależy to od warunków, każdy uczestnik powinien mieć możliwość swobodnego poruszania się)

 • konkretne rozwiązania metodyczne

 • praktyczne propozycje zajęć z dziećmi

 • wiedza na temat zagadnień z danego szkolenia

 • szczegółowy program szkolenia przygotowujemy po konsultacji 

Nasze szkolenia i warsztaty

są adresowane do

Nauczycielek i Nauczycieli wychowania przedszkolnego

oraz

edukacji wczesnoszkolnej

Cele

 • zapoznanie z rozwojem dziecka w zakresie posługiwania się liczbami naturalnymi w różnych aspektach;

 • przybliżenie zjawiska subitacji;

 • zapoznanie ze związkiem subitacji z rozwojem umiejętności arytmetycznych dzieci;

 • zapoznanie z propozycjami metodycznymi w zakresie wprowadzania pojęcia liczby naturalnej.

 

Przewidywane efekty

Uczestnik potrafi

 • scharakteryzować rozwój dziecka w zakresie posługiwania się liczbami naturalnymi;

 • opisać zjawisko subitacji;

 • zaproponować dzieciom doświadczenia w zakresie rozwoju rozumowań potrzebnych do sprawnego posługiwania się liczbami;

 • wykorzystać doświadczenia dzieci w posługiwaniu się liczbami naturalnymi w różnych życiowych sytuacjach;

 • zorganizować zajęcia związane z wprowadzaniem pojęcia liczby naturalnej w różnych aspektach;

 • zaproponować dzieciom gry, których celem jest rozwijanie rozumienia liczby naturalnej.

Uczestnik zna

 • etapy rozwoju u dziecka pojęcia liczby naturalnej;

 • aspekty w jakich dziecko poznaje liczby naturalne;

 • zjawisko subitacji i jego wpływ na sprawność rachunkową człowieka.

Program szkolenia

 1. W jaki sposób dzieci poznają liczby? Od zmysłu liczby po posługiwanie się liczbami naturalnymi w różnych aspektach.

 2. Rozwijanie rozumowań potrzebnych do sprawnego posługiwania się liczbami w różnych aspektach: dostrzeganie regularności, klasyfikowanie, wnioskowanie o stałości liczby, porządkowanie obiektów w serie.

 3. Sposoby wykorzystania subitacji (wzrokowej oceny liczebności niewielkich zbiorów) w przygotowaniu dzieci do posługiwania się liczbami naturalnymi. 

 4. Metody wprowadzanie liczb naturalnych w grupie „0“ oraz w klasie I. Co obok tradycyjnej monografii liczb? Wykorzystanie doświadczeń dzieci w zakresie posługiwania się liczbami.

 5. Przykłady gier, które rozwijają u dzieci umiejętność posługiwania się liczbami naturalnymi w aspekcie kardynalnym, porządkowym i symbolicznym.

"Monografia liczb

nie musi być nudna"

Gośka S & Michał L 2.jpg

trenerzy

pedagożka

autorka programów oraz podręczników i poradników

dla nauczycieli, dzieci i rodziców

dr Małgorzata Skura

Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu pedagogiki przedszkolnej  i wczesnoszkolnej
Ekspertka w zakresie metodyki nauczania matematyki na pierwszych etapach kształcenia
Autorka programów edukacyjnych oraz podręczników szkolnych


 

bottom of page