top of page

szkolenie

dla nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego

oraz klas 1-3

Umiejętności osobiste nauczyciela

Szkolenie / Warsztat

  • trwa około 5-8 godzin

  • optymalna liczba uczestników to 16 - 30 osób (zależy to od warunków, każdy uczestnik powinien mieć możliwość swobodnego poruszania się)

  • konkretne rozwiązania metodyczne

  • praktyczne propozycje zajęć z dziećmi

  • wiedza na temat zagadnień z danego szkolenia

  • szczegółowy program szkolenia przygotowujemy po konsultacji 

Nasze szkolenia i warsztaty

są adresowane do

Nauczycielek i Nauczycieli wychowania przedszkolnego

oraz

edukacji wczesnoszkolnej

TREŚCI

katalog kluczowych kompetencji nauczyciela;

  • skuteczne porozumiewanie się;

  • obserwacja, zbieranie informacji;

  • prezentacja - podstawowe narzędzie pracy nauczyciela;

  • współpraca - współdziałanie;

 

KORZYŚCI

Poznasz swoje mocne i słabe strony oraz dowiesz się jak słabe zamienić w mocne;

Nauczysz się skutecznie porozumiewać i korzystać w tym celu ze swoich naturalnych zasobów;

Indywidualny pomysł i sposób na to jak zadbać o formę nie gubiąc jednocześnie treści;

Zdobyte umiejętności pozwolą lepiej pracować z dziećmi, z rodzicami oraz innymi nauczycielami z Twojego zespołu;


PROGRAM

Katalog kluczowych kompetencji nauczyciela

Tym razem „na warsztat” weźmiemy te umiejętności, które pozwolą zadbać o konieczną naszym zdaniem równowagę pomiędzy troską o treści a dbałością o formę. Dowiesz się co to za umiejętności oraz dlaczego są one tak ważne w pracy nauczyciela.

Umiejętność porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego. Szczególną wagę kładziemy na komunikację niewerbalną - odczytywanie komunikatów, świadome ich nadawanie, weryfikowanie, czy nadawca został dobrze zrozumiany. Umiejętność obdarzania uwagą drugiego człowieka i  słuchania go.

Obserwacja

Obserwacja to podstawowe narzędzie, pozwalające nauczycielowi zebrać informacje o dziecku. Nie wystarczy bacznie obserwować, konieczne jest odpowiednie zaplanowanie i zinterpretowanie tego co się zaobserwowało.

Współpraca - współdziałanie

Nie da się uniknąć w szkole czy przedszkolu wspólnego działania, nauczyciele tworzą zespół, w którym każdy musi znaleźć swoje miejsce. Od tego jak każdy z nas będzie się w tym zespole czuł zależy komfort, ale i efektywność pracy.

O sztuce prezentacji

Gośka S & Michał L 2.jpg

trenerzy

pedagożka

autorka programów oraz podręczników i poradników

dla nauczycieli, dzieci i rodziców

dr Małgorzata Skura

Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu pedagogiki przedszkolnej  i wczesnoszkolnej
Ekspertka w zakresie metodyki nauczania matematyki na pierwszych etapach kształcenia
Autorka programów edukacyjnych oraz podręczników szkolnych


 

bottom of page