top of page

Cz. 4 Zdalny - bezpieczny - bez opłat kurs dla nauczycieli i nauczycielek klas 1 - 3

Mnożenie i dzielenie


Wprowadzanie pojęcia DZIELENIE PRZEZ PODZIAŁ

Będziemy dzielić za pomocą działania na przedmiotach oraz za pomocą rysowania. Skorzystamy z kredek, które będziemy rozdzielać do kubków. Oczywiście kredki można zamienić na dowolne liczmany (klocki, kasztany, kamyki, figurki, patyczki, nakrętki itp.) rozdzielane w dowolne miejsca (do pudełek, do pętli, na talerze, na kartki itp,).

W przypadku rysowania ważne jest, żeby dzieci rysowały coś prostego - kółka, kropki, kreski, krzyżyki. Samo rysowanie nie może być dla dziecka kłopotem.

Ważne jest aby każde dziecko samodzielnie doświadczyło:

sytuacji dzielenia po równo, nazywało to co robi słowami, zapisało w postaci działania dzielenia. ...

Tu znajdziesz więcej: https://www.berdo.org/mnozeniedzielenie
bottom of page