top of page

Cz. 5 Zdalny - bezpieczny - bez opłat kurs dla nauczycieli i nauczycielek klas 1 - 3

Mnożenie i dzielenie


liczenie „po ileś“

Najłatwiej liczyć po 2, dziecko wcześnie poznaje pojęcie „para“, bo ma pary butów, pary skarpetek, a w przedszkolu w parach chodzi na spacer. Potem uczy się liczyć po 5 i po 10, bo ma 5 palców u jednej ręki, a 10 u obu. Liczenie po 3, po 4, po 6, czy po 9 jest znacznie trudniejsze.


grupy po tyle samo

Dzieci uczą się rozumieć i stosować określenia typu „3 zestawy po 2“, co w przyszłości pomoże zrozumieć zależności w mnożeniu - ileś grup po tyle samo elementów w każdej z nich.


doświadczenia

w „liczeniu po ileś“ warto proponować dzieciom już w najstarszej grupie przedszkolnej, potem w klasie 1 i tuż przed wprowadzeniem mnożenia i dzielenia.

...

Tu znajdziesz więcej: https://www.berdo.org/mnozeniedzielenie
bottom of page