top of page

Cz. 7 Zdalny - bezpieczny - bez opłat kurs dla nauczycieli i nauczycielek klas 1 - 3

Mnożenie i dzielenie


Mnożenie na kartonikach z kropkami

Dzieci zapisują działania mnożenia do sytuacji przedstawionej na figurach liczbowych. ...

Tu znajdziesz więcej: https://www.berdo.org/mnozeniedzielenie
bottom of page