top of page

Cz3. Zdalny - bezpieczny - bez opłat kurs dla nauczycieli i nauczycielek kl 1 - 3

Mnożenie i dzielenie


Wprowadzanie pojęcia DZIELENIE PRZEZ MIESZCZENIE

Dzielenie jest czwartym działaniem arytmetycznym, jakie dzieci poznają w edukacji wczesnoszkolnej. Uważane jest za najtrudniejsze - zarówno dla dzieci, jak i dla nauczycieli/nauczycielek, organizujących dzieciom doświadczenia w tym zakresie.

Powodów tego jest kilka. Są one związane z różnorodnością sytuacji, które opisujemy działaniem dzielenia. Można dzielić:

na ileś równolicznych zbiorów, po ileś i określać liczbę zbiorów, liczbę przez liczbę, a też całość na równej wielkości części.

...

Tu znajdziesz więcej: https://www.berdo.org/mnozeniedzielenie
bottom of page