top of page

Dodawanie i odejmowanie jako działania wzajemnie odwrotne

Treści:

dodawanie i odejmowanie

dodawanie i odejmowanie jako działania wzajemnie odwrotne


Cele:

rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania

rozwijanie rozumienia związków między dodawaniem a odejmowaniem

rozwijanie koncentracji uwagi i szybkiego reagowania na komunikat


Forma

grupowa, indywidualna, w parach lub w trójkach


Pomoce:

ewentualnie szmaciany woreczek


Przebieg

Para dzieci staje tyłem do siebie przy tablicy. Ważna jest zasada, że uczniowie Ci nie mogą widzieć co zapisuje na tablicy drugi uczeń z pary. Mogą na przykład zapisywać liczbę u dołu tablicy, jednocześnie bokiem się o nią opierając. Można też przykleić do tablicy jakąś przegrodę, na przykład kartonową u uczniowie z pary będą wtedy stawali po dwóch jej stronach.

Na sygnał nauczyciela każdy z uczniów przy tablicy zapisuje swoją liczbę. Robi to tak, żeby nie widział jej kolega czy koleżanka z pary, ale żeby widziały ją pozostałe dzieci z klasy. Nauczyciel wcześniej umawia się z dziećmi z jakiego zakresu liczby mogą zapisywać. Można zacząć od liczb z bardzo prostego zakresu, na przykład od 1 do 10. Kiedy już wszyscy będą dobrze rozumieli zasady, można zakres stopniowo zwiększyć, np. od 1 do 20; do 30 a nawet do 100 lub więcej.

Pozostali uczniowie z klasy głośno mówi sumę zapisanych liczb, a dzieci przy tablicy muszą jak najszybciej podać liczbę, którą zapisał na tablicy kolega czy koleżanka. Sprawdzają, czy się nie pomylili. Np. Zosia napisała 8, a Jaś 7. Klasa głośno mówi sumę - 15. Jaś pierwszy podaje liczbę 8, czyli liczbę, którą na tablicy zapisała Zosia. Jaś wygrywa tę rozgrywkę.

Kto podał szybciej poprawnie liczbę dostaje 1 punkt, kto się pomylił, odejmuje 1 punkt. Po kilku rundach ustalają, kto wygrał. Do tablicy podchodzi kolejna para dzieci.

Zabawa może mieć też nieco inny przebieg; sumę będzie podawało dziecko, które ma w rękach jakiś przedmiot, na przykład szmaciany woreczek który rzuci do niego nauczyciel. Następnie woreczek wędruje między uczniami, którzy rzucają go do siebie w kolejnych rundach.

Jeszcze inny wariant może polegać na tym, że dzieci pracują w trójkach. Między dwójką uczniów można postawić książkę, która zasłoni liczby, które zapisują na kartkach. Trzeci uczeń z trójki podaje sumę i trzeba jak najszybciej podać liczbę zapisaną przez kolegę lub koleżankę.

bottom of page