top of page

Dodawanie liczb dwucyfrowych

Treści:

dodawanie liczb dwucyfrowych


Cele:

rozwijanie umiejętności tworzenia liczb dwucyfrowych;

rozwijanie umiejętności dodawania liczb dwucyfrowych z przekraczaniem progu


Forma

w parach


Pomoce dla każdej pary:

talia kart bez karty z figurami oraz karty „10“

kartki, ołówki

kalkulator


Przebieg

Do tej gry, trzeba usunąć z talii kart wszystkie karty z figurami oraz karty „10“.

Uczniowie w parach tasują karty i kładą je w zakrytym stosie na środku stołu.

Każdy gracz bierze 4 karty z talii i kładzie je odkryte przed sobą.

Próbuje z kart stworzyć takie pary liczb, których suma jest zbliżona do 100. Na przykład z kart 6, 6, 4, 3, można utworzyć dwie liczby: 36 i 64. Suma tych liczb jest równa 100.

Ten, komu uda się ułożyć parę liczb, których suma jest bliżej 100 otrzymuje punkt i zapisuje to na kartce obok ułożonej sumy liczb.

Uczniowie sprawdzają poprawność obliczeń przy pomocy kalkulatora.

Po dziesięciu kolejkach uczniowie podliczają punkty. Partię wygrywa ten, kto w sumie zbierze więcej punktów. Czy możliwy jest remis przy takich zasadach gry? Kiedy remis byłby niemożliwy? To niełatwe pytanie i wymaga znajomości własności działań: jeżeli liczba rozegranych kolejek będzie nieparzysta, wtedy remis będzie niemożliwy.

bottom of page