top of page

Dodawanie w zakresie 100

Treści:

dodawanie w zakresie 100

strategie rozwiązywania zadań matematycznych


Cele:

rozwijanie umiejętności dodawania w zakresie 100;

rozwijanie umiejętności przewidywania skutków zdarzeń


Forma

w parach


Pomoce dla każdej pary:

kredki, pisaki, kartki


Przebieg

Pierwszy uczeń w parze zapisuje na kartce liczbę 5 lub 10. Drugi uczeń zapisuje na tej samej kartce, swoją liczbę, która może być powiększona o 5 lub o 10, czyli może dodać do tej zapisanej 5 lub 10. W następnym kroku, pierwszy z uczniów znowu dodaje 5 lub 10. Zwycięża ten, kto zapisze liczbę 100.

Jest to bardzo przydatne dla rozwoju płynności w rachunkach, ponieważ uczniowie muszą dodawać + 5 (+ 10) szybko i w pamięci. Uczniowie zdają sobie sprawę, że muszą planować i przewidywać ruchy, które dotyczą obliczeń i strategii.

Jeżeli nauczyciel zorientuje się, że uczniowie mają na początku trudność ze zrozumieniem zasad gry, może zaproponować rozegranie przykładowej gry pomiędzy nim (nauczycielem) a całą klasą, lub zagrać z wybranym uczniem.

Aby gra była łatwiejsza, uczniowie mogą grać do 20 lub 50, lub dodawać mniejsze liczby.

Kiedy celem będzie nabieranie biegłości w działaniu na liczbach mianowanych, można stosować jednostki miar (do 1 kilometra dodając 5 lub 10 km). To oczywiście zależy od realizowanych treści oraz od biegłości jaką osiągnęli już uczniowie.

Jeszcze trudniejsza będzie wersja zadania, w którym dozwolone działanie to odejmowanie.

Na koniec warto zadać pytanie: Co zrobić, żeby wygrać?

bottom of page