top of page

Dziesiątkowy system pozycyjny Liczby dwucyfrowe

Treści:

dziesiątkowy system pozycyjny

odczytywanie i zapisywanie liczb dwucyfrowych

porównywanie liczb dwucyfrowych

Cele:

rozwijanie umiejętności tworzenia liczb dwucyfrowych;

rozwijanie umiejętności przypisywania liczb do danego przedziału;

rozwijanie umiejętności porównywania liczb dwucyfrowych


Forma

w parach, grupowa


Pomoce dla każdej grupy:

pojemnik na 12 jajek

kartki, pisaki

kamyki, fasolki lub klocki


Uczniowie mogą grać w parach lub w kilkuosobowych grupach. Każda grupa lub para przygotowuje swój pojemnik po jajkach (12 sztuk) do gry. Pisakiem na dnie każdej przegródki na jajko zapisują kolejne cyfry od 0 do 9. Dwie przegródki zostawiają puste.

Każdy gracz ma kartkę i ołówek, którą dzieli linią na pół.

Do pojemnika wkładają po dwa kamyki (klocki lub fasolki). Zamykają pojemnik i pierwszy gracz potrząsa nim. Otwiera i sprawdza, w których przegródkach znajdują się kamyki. Z zaznaczonych cyfr układa liczbę dwucyfrową. Na przykład, jeśli kamyki znalazły się w przegródkach z cyframi 1 i 5, może utworzyć liczbę 15 lub 51. Utworzoną liczbę zapisuje na kartce, po jednej stronie linii (liczby zapisuje jedna pod drugą).

Jeżeli dwa kamyki wpadły do jednej przegródki, na przykład do przegródki z cyfrą 2, to jest tylko jedna możliwość - gracz zapisuje liczbę 22.

Jeżeli kamyk wpadł do przegródki bez cyfry, to gracz wybiera dowolną cyfrę i tworzy z niej liczbę.

Gra jest kontynuowana przez 10 rund.

Następnie każdy gracz porządkuje swoje liczby od najmniejszej do największej.

Zapisuje je jedna pod drugą po prawej stronie linii.

Gracze sprawdzają, czy mają liczbę z drugiej dziesiątki, czyli liczbę z przedziału 11 - 20, z trzeciej dziesiątki (21 - 30), czwartej dziesiątki 31 - 40) itd. Osoba, która nie ma liczby z któreś z dziesiątek dostaje punkt karny. Wygrywa osoba, która nazbiera jak najmniej punktów karnych.

bottom of page