top of page

Jednostki ciężaru - gram, kilogram

Treści:

posługiwanie się pojęciami gram i kilogram

ważenie, odmierzanie wskazanej ilości

zamiana jednostek ciężaru: gram na kilogram


Cele:

rozwijanie umiejętności posługiwania się pojęciami gram i kilogram

rozwijanie umiejętności ważenia, odmierzania wskazanej ilości

rozwijanie umiejętności zamiany jednostek ciężaru: gram na kilogram

rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z jednostkami ciężaru


Forma

grupowa, indywidualna


Pomoce dla grupy, dla pary:

arkusze papieru minimum A 3, pisaki

foliowe przezroczyste torebki, marker

waga kuchenna, „miarka“


Przebieg

Każde dziecko ma za zadanie przygotować pakunek ze 100 gramami jakiegoś produktu. Może to być praca domowa. 100 gram uczniowie mogą odmierzyć na wadze kuchennej lub specjalnie przygotowanych pojemników - miarek kuchennych.

Najlepiej przygotować je w foliowych przezroczystych torebkach, a każdą z nich opisać: „100 gram mąki“, „100 gram kaszy“; „100 gram kredek“, „100 gram papierowych kulek“.

Każdy uczeń prezentuje przygotowany pakunek - odmierzone 100 gram jakiegoś produktu.

Nauczyciel kładzie na środku sali arkusz podpisany „1 kilogram“. Uczniowie układają na nim swoje pakunki, ale można ich położyć tylko tyle, żeby opis przygotowany przez nauczyciela był prawidłowy. W pewnym momencie na arkuszu leży już 1 kilogram produktów. Nauczyciel uważnie śledzi z dziećmi proces „dochodzenia do 1 kilograma“.

Kiedy już nie można nic więcej dołożyć nauczyciel ustala z uczniami czy wystarczy jeszcze jeden arkusz, czy może potrzeba ich więcej.

Co napisać na następnym arkuszu, żeby opis zgadzał się ze stanem faktycznym? Ile brakuje do kilograma?

bottom of page