top of page

Kampania „LGBT+ja” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje)

https://fdds.pl/jestes-osoba-lgbt-masz-w-nas-sojusznikow/

Możesz poczytać też: (https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/210229703-LGBTja----kampania-wsparcia-dla-nastolatkow.html)

7 na 10 nastolatków LGBT+ w Polsce doświadcza homofobicznej i transfobicznej przemocy. W efekcie połowa nastoletnich osób LGBT+ mierzy się z objawami depresji, 70 proc. ma myśli samobójcze. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczyna kampanię „LGBT+ja” zachęcającą nastolatki do okazywania wsparcia swoim nieheteronormatywnym rówieśnikom.

https://youtu.be/YG1ORTVew1g
„LGBT+ja” - kampania wsparcia dla nastolatków

bottom of page