top of page

Kodowanie liczb za pomocą klocków

Gra rozwija u dzieci umiejętności:

  • mnożenia (lub dodawania),


  • kodowania liczb cyframi,


  • kodowania i dekodowania informacji.


Umów się z dziećmi jaką cyfrę koduje dany kolor klocka, na przykład:

  • żółty to cyfra 1,

  • niebieski to cyfra 5,

  • zielony cyfra 0,

  • czerwony cyfra 3.

Dzieci grają w zespołach.

Każde dziecko bierze 5 dowolnych klocków.

Potrzebne będą też dwie kostki.

Dziecko rzuca dwiema kostkami i mnoży przez siebie wyrzucone liczby (albo dodaje).

Sprawdza, czy ma klocek, który koduje cyfrę potrzebną do zapisania wyniku mnożenia (lub dodawania).

Na przykład dziecko wyrzuciło 5 i 4.

Pięć razy cztery to dwadzieścia.

Może odłożyć zielony klocek, gdyż on koduje cyfrę 0, a ta cyfra potrzebna jest do zapisania wyniku 20.

Za każdym razem można odłożyć tylko jeden klocek.

Wygrywa dziecko, które pierwsze odłoży wszystkie klocki.



bottom of page