top of page

Kolejność wykonywania działań dodawania i odejmowania

Treści:

dodawanie i odejmowanie w zakresie 100

zapisywanie złożonego działania

kolejność wykonywania działań dodawania i odejmowania


Cele:

rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 100

rozwijanie umiejętności zapisywania złożonego działania

rozwijanie umiejętności przestrzegania reguł kolejności wykonywania działań dodawania i odejmowania


Forma

w parach


Pomoce:

karteczki

ołówki


Przebieg

Uczniowie pracują w parach. Każdy ma zestaw karteczek i ołówek.

Każde dziecko zapisuje na karteczkach liczby i znaki matematyczne, składowe działania matematycznego w którym będzie dodawanie i odejmowanie oraz wynik. Na przykład 3 + 5 - 1 = 7. Do zapisu tego typu działań będzie potrzebnych 7 karteczek: cztery na zapisanie liczb: 3, 5, 1 i 7 oraz trzy na zapisanie znaków działań matematycznych: +, - i =. Każdy z uczniów zapisuje także swoje działanie na kartce, tak żeby je zapamiętać.

Uczniowie wymieniają się swoimi kartkami, w taki sposób że nie wiedzą jakie działanie było za ich pomocą przedstawione. Teraz trzeba ułożyć z ich pomocą działanie matematyczne wraz z wynikiem.

To trudne zadanie, dlatego warto rozpocząć od jednego zestawu karteczek. Stopniowo mogą to być zapisy dwóch lub trzech działań.

Za każdym razem dzieci sprawdzają czy udało się stworzyć dokładnie takie samo działanie. Czy zdarzają się sytuacje, kiedy ułożone działanie jest inne niż to ułożone za pierwszym razem z tego samego zestawu karteczek? Jak to możliwe?

Czy z jednego „zestawu“ można ułożyć dwa różne działania? Czy może uda się ich ułożyć więcej?

bottom of page