top of page

Konstruowanie liczb dwucyfrowych

Treści:

dziesiątkowy system pozycyjny, konstruowanie liczb dwucyfrowych


Cele:

rozwijanie umiejętności wyróżniania w liczbie dwucyfrowych liczby dziesiątek i liczby jedności;

rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z przesłanek;

rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętywania


Forma

indywidualna i grupowa


Pomoce dla każdego, dla grupy:

karty / tabele do gry w BINGO

kredki, pisaki

dwie kostki do gry


Przebieg

Każdy uczeń ma kartkę z tabelą do gry w BINGO: siatka 3 x 3, którą może sam sobie przygotować, na przykład przez złożenie kartki.

Najpierw nauczyciel wyjaśnia reguły gry.

Pokazuje dwie kostki, którymi będzie rzucał. Jedna kostka będzie informowała o liczbie dziesiątek, druga o liczbie jedności. Na przykład, kiedy wyrzuci na jednej kostce 6, a na drugiej 3; będzie to liczba 63 lub 36. Na podstawie tych informacji uczniowie sami wypełniają swoje tabliczki do gry w BINGO. Muszą podjąć decyzje, jakie liczby warto wpisać w swoich tabelach, a jakich nie warto tam wpisywać. Jeżeli nauczyciel rzuca tradycyjnymi kostkami do gry, takimi które mają od 1 do 6 oczek, zupełnie nie ma sensu wpisywanie liczb, zbudowanych z cyfr 7, 8, 9 i 0. Jeżeli są to inne kostki, trzeba od tego uzależnić jakie liczby się wpisze. Uczniowie mogą dowolnie komponować swoje tabele, mogą też wpisywać te samy liczby wielokrotnie.

Nauczyciel rzuca kostkami i podaje w różnej kolejności liczbę dziesiątek i liczbę jedności. Jeżeli na początku dla uczniów jest to problemem, można najpierw podawać: liczę dziesiątek, a potem liczbę jedności. Z czasem coraz bardziej „mieszając“ te kolejności.

Uczniowie śledzą swoje tabele i zakreślają liczby, które dobrze wytypowali. Kto będzie miał komplet liczb w linii (poziomej, pionowej lub ukośnej) ma BINGO!

Uczeń, który wygra, będzie losować liczby w następnej partii.

bottom of page