top of page

„KORONAWIRUS” KSIĄŻKA DLA DZIECI I ICH RODZICÓW

Polecamy, do podawania, udostępniania na stronach - książka dla dzieci o koronawirusie - stworzona szybko, przez sensowny zespół, konsultowana ze specjalistami. Można umieszczać pdf, udostępniać - prośba o podanie źródla Good Books.

Informacje:   https://goodbooks.pl/news/koronawirus-ksiazka-dla-dzieci-i-ich-rodzicow/?fbclid=IwAR2r2CC6YMTY81VZYD32iIRKFOUoStuhZnkBGY6HVZai-wA2pkvoAW0ip2g

Książka do pobrania pdf https://goodbooks.pl/wp-content/uploads/2020/03/Koronawirus.pdf


Tu znajdziecie kilkanaście dobrych lekcji o wirusach, wiele z nich z tłumaczeniem na polski https://ed.ted.com/search?qs=virus

Tu znajdziecie wystąpienie RPO do MEN w sprawie zdalnego nauczania i zadań do odrobienia w domu.  https://www.rpo.gov.pl/pl/content/nauczanie-zdalne-w-szkolach-RPO-do-men-w-zwiazku-z-covid-19


bottom of page