top of page

Liczba 100

Treści:

liczenie i określanie ile jest

różne strategie liczenia


Cele:

rozwijanie umiejętności liczenia i określania ile jest

rozwijanie wiedzy o liczbie 100

rozwijanie umiejętności dobierania odpowiedniej strategii rozwiązania problemu


Forma

w grupach


Pomoce dla pary:

dużo klocków

pudełka na klocki


Przebieg

Dzieci w kilkuosobowych grupach mają za zadanie zgromadzić równo po 100 klocków.

Na środku sali stoi pudełko, w którym jest wystarczająco dużo klocków, tyle, żeby wszyscy mogli wziąć ich tyle ile potrzebują. Dla ułatwienia można postawić kilka takich pudełek.

Czy 100 klocków to dużo? Dlaczego? Jak uczniowie sądzą, ile miejsca zajmie 100 klocków? Ile czasu potrzebują na zgromadzenie 100 klocków? Jak najszybciej zgromadzić 100 klocków? Dzieci w grupach opracowują strategie - mają jak najszybciej zgromadzić 100 klocków.

Kiedy dzieci zgromadzą klocki, trzeba sprawdzi, czy jest ich 100. Nauczyciel proponuje żeby poukładali je w szeregi po 10 klocków w każdym szeregu. Z pomocą nauczyciela liczą dziesiątkami. Której grupie udało się zgromadzić dokładnie 100 klocków? Której za dużo? O ile za dużo? Której za mało? O ile za mało? Dzieci odkładają lub dobierają klocki tak, żeby było ich 100.

Powracają do pytań z początku zajęć: Czy 100 to dużo? Dlaczego? Czy dobrze oszacowali, ile miejsca zajmie 100 klocków? Jak można było jeszcze szybciej zebrać 100 klocków?

Na koniec każda w grup buduje coś ze swoich klocków, ale w taki sposób, żeby pozostali zgadywali co takiego zbudowali.

bottom of page