top of page

Liczenie po 10

Treści:

liczenie po 10

dziesiątkowy system pozycyjny


Cele:

rozwijanie umiejętności liczenia po 10

rozwijanie umiejętności orientacji w dziesiątkowym systemie pozycyjnym

rozwijanie umiejętności szacowania


rozwijanie umiejętności reprezentowania liczebności na różne sposoby.


Forma

grupowa


Pomoce dla każdej grupy:

arkusze z polami po 100 (10 x 10)

kredki, pisaki, kalkulatory

Nauczyciel wiesza dużą tablicę ze 100 kratkami.

Każde dziecko koloruje 10 kratek na tabliczce z 100 kratkami.

Uczniowie, po kolei zaznaczają na planszy tyle okienek w kolumnie ile maja palców u rąk.

Kiedy trójka uczniów pokoloruje już swoje kolumny, nauczyciel pyta ile jest pokolorowanych pól?

Ile dzieci już pokolorowało „swoje pola“?

Uczniowie mogą po pokolorowaniu pól, zapisać pod kolumna ich liczbę.

Nauczyciel zachęca uczniów do szukania wzorców w liczbach, do przewidywania, ile pól będzie pokolorowanych. Pyta o to, ile pól pokoloruje kolejne dziecko? Ile wtedy będzie pokolorowanych razem pól? Dlaczego tak sądzicie?

Kiedy uczniowie wypełnią już całą tabliczkę (dziesięcioro uczniów), ale nie wszystkie dzieci jeszcze kolorowały po 10 okienek, nauczyciel pyta, co maja zrobić w takiej sytuacji. Pokolorowali całą tabliczkę, a jeszcze 4 dzieci nie kolorowało.

Ile dzieci już kolorowało pola?

Ile jest pokolorowanych pól?

Ile to oznacza palców?

A jak pozostałe dzieci pokolorują po 10 pól, to ile będzie razem pokolorowanych pól? Nauczyciel wiesza kolejnątabliczke ze 100 polami.

Pozostałe dzieci kolorują po 10 pół.

Na koniec liczą, ile jest pokolorowanych wszystkich pól (liczą po 10).

Dzieci w każdym momencie mogą korzystać z kalkulatorów.

bottom of page