top of page

Liczenie po ileś

Treści:

regularności (rytmy) numeryczne

liczenie po ileś


Cele:

rozwijanie umiejętności stosowania wzorców liczenia;

rozwijanie umiejętności opisywania wzorców liczenia;

rozwijanie umiejętności liczenia po ileś


Forma

grupowa, w parach


Pomoce dla grupy, dla pary:

magnesy

liczmany

chodniczki liczbowe

tabliczki setki

dla całej grupy zestaw zdjęć (rowerek trzykołowy, rower, stolik z 3 nogami, okulary, pająk, żaba …) i kapelusz


Przebieg

Nauczyciel pyta: Ile kół ma ma samochód? Przyczepia cztery magnesy do tablicy. Jeden samochód ma 4 koła. Następnie nauczyciel pyta: Ile kół mają 2 samochody? Obok przyczepia kolejne 4 liczmany. Powtarza to działanie dla 3 i dla 4 samochodów.

Uczniowie samodzielnie ustalają, ile kół jest w 6 samochodach. Mogą: liczyć posługując się liczmanami, na chodniczku liczbowym, na tabliczce „setce“ lub w inny dowolny sposób.

Nauczyciel wkłada do kapelusza zdjęcia przedmiotów, w oparciu o które uczniowie będą wykonywali kolejne obliczenia. Każda para losuje jedno zdjęcie, a następnie wykonuje obliczenia. Za każdym razem trzeba obliczyć odpowiednio liczbę: kół, nóg lub szkieł dla 6 obiektów.

Mogą to być zdjęcia:

- trzykołowy rowerek dziecięcy (3 koła), ile będzie kół kiedy rowerków będzie 6

- rower (2 koła), ile będzie kół kiedy rowerów będzie 6

- palce rąk (5), ile będzie palców, kiedy rąk będzie 6

- pająk (8 nóg), ile będzie nóg, kiedy pająków będzie 6

- szkła okularów (2), ile będzie szkieł, kiedy okularów będzie 6

- żaba (4 kończyny), ile będzie nóg, kiedy żab będzie 6

- stolik (3 nogi), ile będzie nóg, kiedy stolików będzie 6


Każda para zapisuje swoje obliczenia.

Na koniec wszyscy rozmawiają o wynikach swoich obliczeń. Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na związek między liczbą obiektów a liczbą liczonych obiektów.

bottom of page