top of page

Liczenie po ileś

Treści:

liczenie po ileś

stosowanie liczenia po ileś do rozwiązywania prostych problemów


Cele:

rozwijanie umiejętności liczenia po ileś

stosowanie umiejętności liczenia po ileś do rozwiązywania prostych problemów

rozwijanie umiejętności układania prostych zadań


Forma

grupowa, zespołowa, w parach


Pomoce dla grupy, dla pary:

karki, ołówki

liczmany

duże pudełka

klocki

kubeczki


Przebieg

Dzieci siedzą w kręgu w kilkuosobowych grupach, na przykład pięcioosobowych - wtedy liczą po 5.

Jeden z uczniów w każdej z grup ma kartkę i ołówek. Uczniowie w każdej grupie kolejno odliczają (jeden, dwa, trzy …). Gdy liczenie „dojdzie“ do ucznia z kartką, zapisuje on liczbę którą podaje (mówi). Uczniowie dalej liczą, a uczeń z kartką za każdym razem zapisuje „swoją“ liczbę.

Po kilku rundach, uczniowie którzy robili notatki (zapisywali liczby) pokazują swoje zapiski. Cała klasa zastanawia się nad tym co jest zapisane, co można wywnioskować z tych zapisków. (Na kartkach będą zapisane kolejno liczby: 5, 10, 15, 20, 25 …; wielokrotności liczby 5).

Uczniowie siedzą w kręgu. Po środku nauczyciel stawia 4 pudełka, do góry dnem. Pod każdym z pudełek kładzie po 2 klocki. „Pod każdym pudełkiem są dwa klocki. Ile klocków jest razem?“ Pyta nauczyciel.

Nauczyciel wymyśla kilka innych podobnych sytuacji, na przykład 3 pudełka, pod każdym po 3 klocki; 4 pudełka, pod każdym do 3 kulki.

Uczniowie pracują w parach. Mają liczmany i po kilka kubeczków. Jeden z uczniów odwraca się, a drugi wkłada pod kubki po kilka liczmanów. „Pod każdym kubkiem są po dwa „kamyki“ (liczmany), ile jest kamyków? Uczniowie zamieniają się kolejno rolami i sami wymyślają zadania dla siebie nawzajem.

bottom of page