top of page

Mnożenie i dzielenie w zakresie 100

Treści:

mnożenie, dzielenie, dodawanie i odejmowanie w zakresie 100

strategie rozwiązywania zadań matematycznych


Cele:

rozwijanie umiejętności obliczeń arytmetycznych;

rozwijanie umiejętności stosowania różnych strategii w rozwiązywaniu zadań;

rozwijanie umiejętności kombinatorycznego myślenia


Forma

w parach


Pomoce dla każdej pary:

9 kartek A4, ołówki

kalkulator


Przebieg

Każda para rysuje na 9 kartkach siatki do gry w „Kółko i krzyżyk“.

Następnie rozkładają kartki w 3 rzędach, po 3 kartki (3x3).

Uczniowie w parach w każdym okienku zapisują jakieś działanie arytmetyczne ale bez wyniku, na przykład 7 x 5 lub 28 - 13 (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie).

Wynik działania nie może przekraczać 100.

Wszystkich okienek jest aż 81.

Zasady gry są dokładnie takie jak w standardowej grze w „Kółko i krzyżyk“.

Uczniowie w parze decydują, kto rysuje kółko, a kto krzyżyk. Na zmianę rozwiązują działania z wybranego okienka. Jeżeli podadzą poprawną odpowiedź, to na tym polu rysują kółko lub krzyżyk. Zły wynik działania, nie pozwala na narysowanie swojego znaku. Jeżeli uczniowie mają wątpliwości co do oceny poprawności wykonania działania sprawdzają na kalkulatorze lub pytają nauczyciela.

Kto na jednej z kartek narysował w poziomie, pionie lub po skosie swoje znaczki, odwraca kartkę i rysuje na niej duże koło lub duży krzyżyk.

Wygra osoba, która zdobędzie trzy kartki z rzędu.

bottom of page