top of page

Mnożenie i dzielenie w zakresie 50 Rozwiązywanie zadań tekstowych


Treści:

mnożenie i dzielenie w zakresie 50

rozwiązywanie zadań tekstowych


Cele:

rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów mnożenia za pomocą strategii innych niż liczenie wszystkich elementów;

rozwijanie umiejętności posługiwania się mnożeniem


Forma

indywidualna


Pomoce dla każdego:

liczmany

kartki, ołówki

karta pracy z treścią zadania


Przebieg

Uczniowie pracują indywidualnie. Każdy ma liczmany.

Nauczyciel proponuje zadanie:

Zadanie 1 : Fryderyk ma sad, w którym rosną grusze. Ma 8 rzędów po 6 drzew w każdym rzędzie. Ile ma razem drzew?

Uczniowie układają liczmany tak, żeby pokazać jak rosną drzewa. Nauczyciel pomaga, pokazuje co to znaczy posadzić drzewa w rzędzie. Uczniowie w dowolny sposób zapisują rozwiązanie zadania, mogą posługiwać się zapisem mnożenia, dodawania lub jeszcze inaczej.

Nauczyciel prezentuje dalszą część zadania:

Zadanie 2: Fryderyk chce posadzić jeszcze więcej grusz. Chce posadzić jeszcze 24 drzewa. Na jak wiele różnych sposobów może posadzić drzewa? W ilu rzędach może posadzić? Ile drzew będzie w każdym rzędzie?

Uczniowie z pomocą liczmanów lub rysunków pokazują różne sposoby na posadzenie drzew w rzędach; rozwiązanie zadania. Czy jest tylko jeden sposób rozwiązania zadania? Dlaczego?

Zadanie 3: Tomek ma sad z drzewami wiśni. Ma 4 drzewa w każdym rzędzie i 4 rzędy drzew. Ile ma razem wiśni?

Uczniowie układają liczmany tak, żeby pokazać jak rosną drzewa. Nauczyciel pomaga, jeżeli potrzeba pokazuje co to znaczy posadzić drzewa w rzędzie. Uczniowie w dowolny sposób zapisują rozwiązanie zadania, mogą posługiwać się zapisem mnożenia, dodawania lub jeszcze inaczej.

Nauczyciel prezentuje dalszą część zadania:

Zadanie 4: Kolega Tomka kupił rośliny, aby założyć swój własny sad owocowy. Kupił 36 drzew i potrzebuje pomocy w posadzeniu drzew w rzędach. Jakie wskazówki dalibyście koledze Tomka?

Uczniowie z pomocą liczmanów lub rysunków pokazują różne sposoby na posadzenie drzew w rzędach; rozwiązanie zadania.

Czy jest tylko jeden sposób rozwiązania zadania? Dlaczego?

bottom of page