top of page

Mnożenie w zakresie 36

Treści:

mnożenie w zakresie 36


Cele:

rozwijanie umiejętności podawanie z pamięci iloczynów w zakresie 36

stosowanie umiejętności uważnego słuchania

rozwijanie pamięci słuchowej

rozwijanie spostrzegawczości


Forma

zespołowa


Pomoce dla grupy:

dwie kostki do gry (1-6)


Pomoce dla każdego dziecka:

kartka A 4

pisaki lub kredki


Przebieg

Dzieci siedzą w przy stolikach w kilkuosobowych zespołach. Na początek najlepiej czteroosobowych.

Każde dziecko ma kartkę A 4, dwukrotnie złożoną, tak żeby były 4 „okienka“. Nauczyciel wyjaśnia zasady gry. Będzie rzucał dwiema kostkami i mnożył przez siebie wylosowane liczby. Dzieci w każdym zespole, obserwują kartki uczestników zabawy, czyli wszystkie kartki które mają przed sobą dzieci zgromadzone przy stole. Nauczyciel pokazuje jakimi kostkami będzie rzucał i na tej podstawie uczniowie mają uzupełnić swoje 4 okienka, wpisując w nie wyniki mnożenia jakich się spodziewają. Na przykład nauczyciel będzie używał dwóch kostek, obie od 1 do 6 (mogą to być zwykłe kostki z kropkami). Czyli największy możliwy wynik mnożenia to 6 x 6 = 36; a najmniejszy 1 x 1 = 1.

Każde z dzieci wybiera sobie imię krasnala, mogą sobie wymyślić dowolne imiona lub posłużyć się klasycznymi imionami z bajek lub kreskówek które znają. Zadanie polega na tym, żeby podać głośno imię krasnala, na którego kartce jest wynik mnożenia podanego przez nauczyciela. Jeżeli uda się wskazać imię krasnala - dziecka, na którego kartce jest dobry wynik, zgodny z podanym przez nauczyciela mnożeniem, zapisuje sobie punkt. Jeżeli dokona złego wyboru, pomyli się podając imię lub wynik, wtedy punkt jest ujemny - trzeba jeden punkt odjąć. W sytuacji kiedy dziecko ma zero punktów, a trzeba odjąć punkt - dzieci mogą zapisać sobie punkt ujemny (na przykład ze znakiem „-“) lub po prostu nic wtedy nie robią.

Nauczyciel losuje kostki i głośno podaje działanie mnożenia; na przykład: dwa razy pięć lub sześć razy trzy. Dzieci uważnie oglądają kartki na stole i wykrzykuję imię krasnala na kartce którego znalazły właściwy wynik.

Kiedy dzieci dobrze już zrozumieją zasady i nabiorą biegłości mogą zagrać kolejną rundę, ale dzieląc kartkę na 8 okienek. Zadanie staje się dużo trudniejsze, działań do przeanalizowania jest dwa razy więcej.

Dzieci siedzą w przy stolikach w kilkuosobowych zespołach. Na początek najlepiej czteroosobowych.

Każde dziecko ma kartkę A 4, dwukrotnie złożoną, tak żeby były 4 „okienka“. Nauczyciel wyjaśnia zasady gry. Będzie rzucał dwiema kostkami i mnożył przez siebie wylosowane liczby. Dzieci w każdym zespole, obserwują kartki uczestników zabawy, czyli wszystkie kartki które mają przed sobą dzieci zgromadzone przy stole. Nauczyciel pokazuje jakimi kostkami będzie rzucał i na tej podstawie uczniowie mają uzupełnić swoje 4 okienka, wpisując w nie wyniki mnożenia jakich się spodziewają. Na przykład nauczyciel będzie używał dwóch kostek, obie od 1 do 6 (mogą to być zwykłe kostki z kropkami). Czyli największy możliwy wynik mnożenia to 6 x 6 = 36; a najmniejszy 1 x 1 = 1.

Każde z dzieci wybiera sobie imię krasnala, mogą sobie wymyślić dowolne imiona lub posłużyć się klasycznymi imionami z bajek lub kreskówek które znają. Zadanie polega na tym, żeby podać głośno imię krasnala, na którego kartce jest wynik mnożenia podanego przez nauczyciela. Jeżeli uda się wskazać imię krasnala - dziecka, na którego kartce jest dobry wynik, zgodny z podanym przez nauczyciela mnożeniem, zapisuje sobie punkt. Jeżeli dokona złego wyboru, pomyli się podając imię lub wynik, wtedy punkt jest ujemny - trzeba jeden punkt odjąć. W sytuacji kiedy dziecko ma zero punktów, a trzeba odjąć punkt - dzieci mogą zapisać sobie punkt ujemny (na przykład ze znakiem „-“) lub po prostu nic wtedy nie robią.

Nauczyciel losuje kostki i głośno podaje działanie mnożenia; na przykład: dwa razy pięć lub sześć razy trzy. Dzieci uważnie oglądają kartki na stole i wykrzykuję imię krasnala na kartce którego znalazły właściwy wynik.

Kiedy dzieci dobrze już zrozumieją zasady i nabiorą biegłości mogą zagrać kolejną rundę, ale dzieląc kartkę na 8 okienek. Zadanie staje się dużo trudniejsze, działań do przeanalizowania jest dwa razy więcej.

bottom of page