top of page

Mnożenie WPROWADZANIE POJĘCIA CZĘŚĆ 2

Kartoniki z kropkami (figury liczbowe) doskonale nadają się do przybliżania dzieciom sensu mnożenia.Dzieci wyjmują określoną liczbę kartoników z określoną liczbą kropek.Na przykład 4 ∙ 3, to 4 kartoniki po 3 kropki na każdym kartoniku.Trzeba policzyć wszystkie kropki.Pamiętajcie!

Najpierw zrozumienie mnożenia, a potem dopiero tabliczka mnożenia do zapamiętania.

bottom of page