top of page

Obliczenia pieniężne

Treści:

dziesiątkowy system pozycyjny

rozpoznawanie monet groszowych i zlotowych

dodawanie i odejmowanie dziesiątkami groszy

zamienianie 100 groszy na 1 złotówkę oraz 1 złotówki na 100 groszy

zaokrąglanie do 1 złotego


Cele:

rozwijanie umiejętności rozpoznawania monet groszowych i zlotowych;

rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania dziesiątkami groszy;

rozwijanie umiejętności zamieniania 100 groszy na 1 złotówkę oraz 1 złotówki na 100 groszy;

rozwijanie umiejętności zaokrąglania do 1 złotego liczb dwucyfrowych


Forma

w parach, małych grupach


Pomoce dla każdej grupy:

monety groszowe, monety złotowe (mogą być liczmany „monety“)

kartki, pisaki

kostki do gry (szczególnie dobra może być kostka dziesięciościenna, każda ścianka z kolejną dziesiątką)


Przebieg


Uczniowie grają w parach lub małych grupach. Zwycięzcą w grze zostaje osoba, która w sześciu kolejkach będzie miała jak najbliżej 1 zł.

Każdy gracz otrzymuje kartkę z tabelą z trzema kolumnami oznaczonymi: „złote", „grosze" i „wartość".

Uczniowie kładą monety groszowe i złotowe w dwóch stosach na środku stołu.

Gracze na przemian rzucają kostką. Może być to kostka tradycyjna, dobra będzie kostka dziesięciościenna: na każdej ściance kolejna dziesiątka.

Jeżeli wyrzucą na kostce pięć oczek (lub 50), to mogą wziąć 50 groszy lub oddać 50 groszy. Monety umieszczają we właściwych miejscach tabeli i za każdym razem zapisują posiadaną wartość pieniędzy. Jeżeli w kolumnie “grosze” mają 100 groszy, to zamieniają je na 1 zł.

Po sześciu kolejkach liczą swoje pieniądze. Określają kto ma najbliżej 1 zł?

bottom of page