top of page

Orientowanie się w dziesiątkowym systemie pozycyjnym Liczby wielocyfrowe


Treści:

orientowanie się w dziesiątkowym systemie pozycyjnym

zapis liczb wielocyfrowych


Cele:

rozwijanie umiejętności odczytywania liczb wielocyfrowych;

porównywanie liczb wielocyfrowych


Forma

w parach


Pomoce dla każdej pary:

karty do gry (bez „figur“)

kartki, ołówki


Przebieg

Uczniowie grają w parach. Tasują karty i kładą je w stosie. Każdy gracz bierze ze stosu po 10 kart. Każdy uczeń układa przed sobą piramidę z odwróconych koszulkami do góry kart: 4 karty w podstawie, nad nimi 3, wyżej 2 i na końcu 1 karta.

Gracze rozpoczynają grę obracając po jednej karcie na samej górze w swoich piramidach. Gracz, którego karta ma większą liczbą dostaje punkt. Jeżeli jest remis, każdy gracz otrzymuje punkt.

Następnie, gracze odwracają drugi rząd kart, który składa się z dwóch kart. Karty te reprezentują liczbę dwucyfrową. Jeden punkt powinien zostać przyznany dla gracza z większą liczbą dwucyfrową.

Odwracają trzeci rząd kart. Gracz z największą liczbą trzycyfrową wygrywa punkt. Odwracają ostatni wiersz kart. Gracz z największą liczbą czterocyfrową wygrywa punkt. 

Grę wygrywa osoba z największą liczbą punktów.


Inny wariant

Punkty przyznawane są według odwrotnej zasady, za najmniejszą liczbę.

bottom of page