top of page

Porównywanie liczb

Treści:

tworzenie liczb

porównywanie liczb

porównywanie różnicowe

stosowanie znaków =, <, >


Cele:

rozwijanie umiejętności tworzenia liczb;

rozwijanie umiejętności porównywania liczb;

rozwijanie umiejętności porównywania różnicowego;

rozwijanie umiejętności stosowanie znaków =, <, >


Forma

w parach


Pomoce dla każdej pary:

małe karteczki, kredki, ołówki


Przebieg

Najpierw nauczyciel przygotowuje razem z uczniami pomoce potrzebne do tej gry.

Każdy gracz przygotowuje dla siebie komplety karteczek:

z cyframi od 0 do 9 (powinno ich być po kilka z każdą cyfrą, co najmniej po 3)

2 karteczki ze znakiem =

2 karteczki ze znakiem >

2 karteczki ze znakiem <


Każdy tasuje swoje karteczki z cyframi i rozkłada na stole, tak żeby nie było widać cyfr.

Teraz każdy układa przed sobą, w dowolnej kolejności, karteczki ze znakami =, <, >; jedna po drugą.

Po kolei uczniowie odkrywają karteczki z cyframi i układają je tak, żeby powstawały liczby dwucyfrowe, a pomiędzy nimi znaki =, >, <.

Kiedy wszyscy ułożą już zapisy liczb, uczniowie zamieniają się w ławkach miejscami i sprawdzają, czy wszystkie formuły są prawdziwe. Na koniec wybierają największą i najmniejszą liczbę i obliczają o ile większa jest największa z liczb.

bottom of page