top of page

Proste zadania tekstowe na dodawanie i odejmowanie

Treści:

proste zadanie tekstowe na dodawanie i odejmowanie w zakresie 100

dodawanie i odejmowanie w zakresie 100


Cele:

rozwijanie umiejętności dodawania w zakresie 100;

rozwijanie umiejętności rozwiązywania i konstruowania prostych zadań tekstowych;

rozwijanie umiejętności opisywania sytuacji za pomocą liczb


Forma

grupowa, indywidualna


Pomoce dla każdego, dla grupy:

kredki, pisaki, kartki


Przebieg

Nauczyciel przedstawia dzieciom historię, np taką:

Na parkingu stały 34 samochody osobowe i 23 ciężarowe. Ile razem samochodów stało na parkingu?

Dzieci podają odpowiedź i nauczyciel zapisuje na tablicy działanie do zadania, czyli 34 + 23 = 57.

Nauczyciel pyta, co oznaczają liczby w działaniu. 34 - liczba samochodów osobowych; 23 - liczba ciężarówek; 57 - liczba wszystkich samochodów na parkingu. 

Nauczyciel prosi uczniów, aby wybrali jedną liczbę w historii i zamienili ją na inną liczbę. Każdy uczeń zmienia liczbę, którą chce na inną liczbę. Zapisuje nowe działanie na kartce. W działaniu 34 + 23 = 57, zmienić, na przykład liczbę 34 na liczę 12; nowe działanie 12 + 23 = 35.

Uczniowie układają nowe zdanie ze zmienionymi liczbami. Zadanie ma być podobne do zadanie nauczyciela, czyli o samochodach na parkingu.

Nauczyciel zadaje pytanie:

Co się stało z sumą kiedy zmieniliście dodawane liczby? Czy suma stała się mniejsza, czy większa? Dlaczego? Czy Wasza historia zmieniła się? 


Dzieci układają inną historię do tego samego działania. Zapisują swoje historie. Prezentują je pozostałym dzieciom.

Podobne działania nauczyciel może zaproponować z odejmowaniem.

bottom of page