top of page

Równania jedno-działaniowe na dodawanie i odejmowanie

Treści:

doliczanie i odliczanie

sprawność rachunkowa

równania jedno-działaniowe na dodawanie i odejmowanie


Cele:

rozwijanie umiejętności doliczania i odliczania

stosowanie sprawności rachunkowej

rozwijanie umiejętności rozwiązywania równań jedno-działaniowych na dodawanie i odejmowanie


Forma

grupowa

Pomoce dla grupy:

czapki „Mikołaja“

karki z liczbami


Pomoce dla każdego dziecka:

kartka A 4

pisaki lub kredki


Przebieg


Dzieci siedzą w kręgu. Na środku sali na podłodze leży 10 kartek z rysunkami „czapek Mikołaja“. Oczywiście mogą to także być czapki Mikołaja. Pod każdą z nich leży kartka z zapisaną liczbą jednocyfrową: od 0 do 10. Dzieci przygotowują, każde dla siebie, jedną kartkę z dowolną liczbą. Uczniowie sami decydują jaką liczbę wpisać.

Nauczyciel ustala z dziećmi którą „czapkę“ odsłonić. Kiedy jedna z liczb na podłodze jest odsłonięta - na przykład liczba 8, nauczyciel podaje zadanie - polecenie. Kto ma taką liczbę, po dodaniu której do 8 będzie 10? lub Kto ma taką liczbę, że kiedy ją odejmie od 8 będzie 5? Kto ma taką liczbę, że po dodaniu jej do 8 będzie 20? I tak dalej. Za każdym razem, kiedy uczeń ma taką liczbę jaka jest potrzebna do uzyskania podanego przez nauczyciela wyniku, zapisuje sobie punkt. Wszyscy sprawdzają czy to rzeczywiście dobra liczba.


Kiedy dzieci dobrze już zrozumieją zasady i nabiorą biegłości mogą zagrać kolejną rundę. Tym razem liczb schowanych pod czapkami może być więcej, mogą to także być liczby dwucyfrowe.

bottom of page