top of page

RYTMY

Doświadczenia z rytmami pozwolą dzieciom lepiej orientować się w czasie, radzić sobie z:

  • miarami

  • dziesiątkowym układem pozycyjnym

  • liczeniem „po ileś“ (po 2, po 3, po 5 ...)

  • mnożeniem i dzieleniem.

Rozrzuciliśmy na podłodze klocki.

Nauczycielki działały w czterech zespołach. Każdy zespół miał patyczki w innym kolorze. Z patyczków budowały ścieżki, które łączyły układające się w rytm klocki. Na przykład zielony, niebieski, czerwony, zielony, niebieski, czerwony, zielony, niebieski, czerwony itd.


Rozrzuciliśmy na podłodze klocki. Nauczycielki działały w czterech zespołach - każdy z innym kolorem patyczków

Był to wstęp do rozmowy na temat roli rytmów w edukacji matematycznej. Dlaczego tego typu doświadczenia są ważne? Jaki mają wpływ na dalszą edukację matematyczną dzieci? Jakiego rodzaju doświadczenia z rytmami można zaproponować dzieciom w przedszkolu, a potem w klasach I - III?


Rozsypane klocki

Zazwyczaj dzieci odwzorowują ułożony rytm oraz kontynuują go.

Ważne, żeby ogniwo rytmu powtórzyło się trzy razy, wtedy dzieci rytm dostrzegą. Najłatwiejszy rytm to ten o strukturze: AB AB AB ...


Rytm o strukturze ogniwa ABABAB: zielony, czerwony - zielony, czerwony - zielony, czerwony

Nieco trudniejszy jest rytm o strukturze ABC ABC ABC ...


Rytm o strukturze ogniwa ABC ABC ABC: czerwony, niebieski, żółty - czerwony, niebieski, żółty - czerwony, niebieski, żółty

Każde rozbudowanie lub zmiana struktury ogniwa, podnosi stopień trudności, na przykład ABB ABB ABB ... lub ACBC ACBC ACBC ...

Oprócz odwzorowania i kontynuowania rytmów dzieci mogą też uzupełniać je.

Na przykład dzieci układają rytm: kasztam, kasztam, patyczek, kasztan, kasztan, patyczek, kasztan, kasztan, patyczek itp. Odwracają się, a dorosły zabiera kilka przedmiotów z rytmu. Dziecko znowu patrzy na rytm i uzupełnia go.

Podobne zadania robiliśmy na warsztatach, bawiąc się klockami.


Zespół Nauczycielek, które miały czerwone patyczki, wytyczył drogę z klocków, które ułożyły się w rytm: niebieski, żółty, żółty - niebieski, żółty, żółty - niebieski, żółty, żółty. To rytm o strukturze ogniwa ABB ABB ABB ...

Te trzy czerwone patyczki, zostały zabrane z tej drogi. Znajdź ich miejsce i połóż tak, żeby klocki układały się zgodnie z rytmem. "Ułóż patyczki tak, żeby pasowało."

Jeszcze inne ważne doświadczenia to przekładanie rytmów z jednej reprezentaci na inną. Na przykład w rytmie z kasztanów i patyczków, dziecko każdy patyczek zamienia na guzik: kasztan, kasztan, guzik, kasztan, kasztan, guzik, kasztan, kasztan, guzik itp. Albo pod ułożonym rytmem układa inny analogiczny, na przykład zamieniając każdy kasztan na kartonik w kształcie koła, a każdy patyczek na kartonik w kształcie kwadratu: koło, koło, kwadrat, koło, koło, kwadrat, koło, koło, kwadrat itd.


Zamień każdy niebieski klocek na obrazek z jabłkiem. Zamień każdy czerwony klocek na obrazek z grzybem. Oba rytmy mają taką samą strukturę: ABB ABB ABB. Każdy z tych rytmów jest inaczej reprezentowany. Zmiana reprezentacji z jednej na drugą - bardzo ważny typ doświadczeń matematycznych.

Biegłość w matematyce polega między innymi na dostrzeganiu podobieństw w obiektach, które pozornie wyglądają inaczej.

Rytmy:

patyczek, patyczek, klocek, klocek, patyczek, patyczek, klocek, klocek, patyczek, patyczek, klocek, klocek itd.;

koło, koło, trójkąt, trójkąt, koło, koło, trójkąt, trójkąt, koło, koło, trójkąt, trójkąt itd.

wyglądają inaczej, ale oba mają strukturę: AABB AABB AABB ...


bottom of page