top of page

Rytmy inaczej

Dzieci układają z kolorowych klocków rytm - jaki chcą.

Ważne, żeby ogniwo rytmu powtórzyło się co najmniej trzy razy.

Teraz rytm trzeba "przeczytać".

Nie mogą posługiwać się nazwami kolorów, tylko na przykład nazwami zup lub nazwy marek samochodów albo też tytułów książek.

Na zajęciach, na przykład nauczycielki/nauczyciele zamieniają kolory klocków na tytuły seriali. Potem ten sam rytm reprezentują za pomocą ruchu.

Każdy kolor (klocka) koduje jakiś ruch, na przykład:

  • żółty klocek - krok do przodu,

  • zielony - podskok.
Na koniec kolor (klocka) koduje cyfrę:

  • kolor żółty koduje cyfrę 6,

  • kolor czerwony cyfrę 7,

  • kolor zielony cyfrę 2.Trzy ułożone obok siebie klocki - żółty, czerwony, zielony - kodują liczbę 672.

O ile wzrośnie liczba, jeżeli z prawej strony dołożymy zielony klocek?


bottom of page