top of page

Sprawność w rachowaniu

Treści:

dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie

sprawność rachunkowa

strategie organizowania pracy w obliczeniach matematycznych


Cele:

rozwijanie umiejętności rachunkowych;

rozwijanie umiejętności planowania pracy w obliczeniach;

rozwijanie umiejętności współpracy;

rozwijanie umiejętności pracy pod presją czasu


Forma

w grupach


Pomoce dla każdej grupy:

talia kary

kartki, ołówki

kalkulator


Przebieg

Nauczyciel dzieli klasę na minimum dwa zespoły. Uczniowie mogą podzielić się sami, na tyle zespołów ile chcą, najlepiej jednak, żeby nie było ich więcej niż 4 - 5. Każdy zespół ma kartkę, ołówek, kalkulator oraz talię kart.

Zadanie polega na obliczeniu łącznej wartości wszystkich kart w talii. Nauczyciel przedstawia i zapisuje na tablicy zasady punktacji. Mogą to być na przykład takie zasady:

każda karta z figurą warta jest 12 punktów

każdy as wart jest 1 punkt

wszystkie karty z liczbą, mają wartość taką, jaką wskazuje liczba.

Który zespół szybciej obliczy wartość kart?

Jak najszybciej obliczyć?

Można zacząć od uporządkowania kart - osobno asy, osobno karty z figurami, osobno karty z dwoma elementami, osobno z trzema itd. Potem można obliczyć wartość kart w każdej grupie, zapisać ją i na koniec sumować. Oczywiście można podejść do zadania zupełnie inaczej. Warto porozmawiać o tych strategiach obliczeń zanim uczniowie będą mieli talie z kartami.

Kolejna ważna zasada, to możliwość korzystania z kalkulatora w dowolnym momencie. Nie zawsze jednak się to opłaca, mniejsze sumy czy iloczyny łatwiej i szybciej obliczyć w pamięci.

Warto zasugerować uczniom żeby podzielili się pracą w grupach - jedna osoba oblicza wartość kart z figurami, inna wartość kart z czterema i pięcioma elementami itd.

Zespół, który obliczy najszybciej w nagrodę wymyśla nowe zadanie dla wszystkich i przystępują do kolejnych obliczeń.

bottom of page