top of page

Strajk kobiet


Strajk kobiet

zamieszczamy stanowisko Centrum Edukacji Obywatelskiej, z którym współpracujemy, a z tym stanowiskiem się utożsamiamy


"Nauczycielki i Nauczyciele oraz Dyrektorzy i Dyrektorki,

jako organizacja, która wielokrotnie zachęcała do mobilizowania młodych ludzi do zaangażowania społecznego, rozmawiania z nimi o społeczeństwie i tłumaczenia im polityki, chcemy podkreślić, że:

👉 Młodzi ludzie jako obywatelki i obywatele – także niepełnoletni – mają prawo do posiadania własnych poglądów, ich wyrażania i manifestowania.

👉 Zadaniem szkoły jest pomoc uczennicom i uczniom w rozumieniu ważnych zjawisk społecznych poprzez dostarczenie o nich wiedzy oraz tworzenie przestrzeni do rozmowy na ich temat. Szkoła winna pomagać w tym, aby wyrabiali sobie własną opinię o nich. Szczególnie istotne wydaje się to w kwestiach konfliktogennych, dzielących Polki i Polaków. Gdzie, jeśli nie w szkole, młodzi ludzie mogą nauczyć się, jak z szacunkiem dla innych dyskutować i działać?

👉 Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoła powinna być wolna od jakiejkolwiek agitacji politycznej. Ta zasada nie powinna jednak zniechęcać do podejmowania z uczniami i uczennicami rozmowy o polityce i sprawach bieżących w duchu neutralności i szacunku. Nie powinna też powstrzymywać przed wspieraniem ich własnej w obywatelskiej aktywności. Szczególnie, jeśli dotyczy ona wyrażania poglądów w sprawach, które sami młodzi ludzie uznają za ważne.

👉 Uczniowie i uczennice wyrażający swoje poglądy na pewno nie powinni być za to karani, a stwarzanie przestrzeni do szkolnej rozmowy o bieżących sprawach winno być niezmiennie docenianie.

Wyrażamy swój niezmienny podziw, szacunek oraz wdzięczność dla tych wszystkich z Was, którzy pomagacie młodym ludziom zrozumieć świat pełen sprzeczności, konfliktów i niepewności. Jesteśmy wdzięczni, że wspieracie ich podmiotowość i autonomię, uczycie funkcjonować w duchu szacunku dla innych i pokazujecie, że przyszłość naszej wspólnoty zależy także od nich.

Dziękujemy Wam tym bardziej, że w ostatnich tygodniach (również z uwagi na epidemię koronawirusa) Wasza praca jest jeszcze trudniejsza, bardziej wyczerpująca a nawet ryzykowna.

Solidaryzujemy się z tymi, których w ostatnich dniach spotkały nieprzyjemności w związku z własnym zaangażowaniem obywatelskim. Oczywiste jest dla nas, że prawo wyrażania własnych poglądów i ich manifestowania przynależy również Wam jako obywatelkom i obywatelom Polski a korzystanie z tych praw nie może być powodem do szykan ze strony kogokolwiek."

źródło: www.ceo.org.plbottom of page