top of page

Wielokrotność liczby 10

Treści:

dodawanie w zakresie 101

różne strategie rozwiązywania problemów

wielokrotność liczby 10


Cele:

rozwijanie umiejętności dodawania w zakresie 101

rozwijanie umiejętności podawania wielokrotności liczby 10

rozwijanie umiejętności dobierania odpowiedniej strategii rozwiązania problemu


Forma

w grupach


Pomoce dla pary:

kostka do gry

kartki, ołówki


Przebieg


Dzieci bawią się w parach. Każda para ma kostkę do gry, kartki i ołówki.

Zadanie polega na tym, żeby „dojść“ wykonując kolejne działania do liczby 101. Uczniowie na zmianę rzucają kostką i w zależności od tego jak zdecydują mogą dodawać kolejne liczby jedno lub dwucyfrowe. Kiedy wypadnie 5 oczek można dodać liczbę pięć lub liczbę 50; kiedy wypadną 3 oczka, można dodać liczbę dwa lub 20.

Każdy uczeń z pary zapisuje na swojej kartce swoje działania dodawania i za każdym razem musi podjąć decyzję co się bardzie „opłaci“, żeby jak najszybciej osiągnąć sumę wszystkich liczb równą dokładnie 101. Nie można tej liczby przekroczyć. Jeżeli nie da się tego uniknąć, trzeba przeczekać kolejkę i próbować dalej.

Można zorganizować klasowe rozgrywki, odnotowując zwycięstwa rozgrywając wiele pojedynczych gier w parach.

Warto na koniec porozmawiać z uczniami o ich strategiach, o tym jak najlepiej postępować, żeby najszybciej osiągnąć sumę 101. O czym warto pamiętać.

bottom of page