top of page

Wprowadzanie dzielenia DZIELENIE PRZEZ PODZIAŁ

DZIELENIE PRZEZ PODZIAŁ

W poprzednim wpisie opisaliśmy jak wprowadzać dzielenie przez mieszczenie. Teraz będziemy dzielić przez podział. Mamy ileś obiektów i rozdzielamy je po równo do określonej liczby grup. Po ile obiektów jest w każdej grupie?


Będziemy dzielić za pomocą działania na przedmiotach oraz za pomocą rysowania. Skorzystamy z kredek, które będziemy rozdzielać do kubków. Oczywiście kredki można zamienić na dowolne liczmany (klocki, kasztany, kamyki, figurki, patyczki, nakrętki itp.) rozdzielane w dowolne miejsca (do pudełek, do pętli, na talerze, na kartki itp,).

W przypadku rysowania ważne jest, żeby dzieci rysowały coś prostego - kółka, kropki, kreski, krzyżyki. Samo rysowanie nie może być dla dziecka kłopotem.


Ważne jest aby każde dziecko samodzielnie doświadczyło:

  • sytuacji dzielenia po równo,

  • nazwało to co robi słowami,

  • a potem zapisało w postaci działania dzielenia.

Kiedy ucząc się dzielenia, dzieci posługują się rysowaniem, ważne jest, żeby były to proste rysunki (kółka, kreski, kropki). Rysowanie nie może stanowić dla dziecka problemu.


DZIELENIE PRZEZ PODZIAŁ

WPROWADZENIE ZAPISU DZIELENIA

Wyjmij 8 kredek. Rozdzielimy je po równo do 2 kubków. Ciekawe, ile kredek w każdym kubku. Sprawdźmy. (rysunek publicdomainpictures.net)
Wyjmij 8 kredek. (rysunek publicdomainpictures.net)

Dzieci wyjmują 8 kredek, stawiają 2 kubki.

Zapytaj: Rozdzielimy wszystkie kredki po równo do dwóch kubeczków. Jak sądzicie, po ile kredek będzie w każdym kubeczku? Sprawdźmy.

Razem z dziećmi rozdzielaj kredki - wkładaj po 1 kredce do kubeczków, aż rozdzielisz wszystkie osiem.


Skomentuj: Mieliście 8 kredek. Rozdzieliliście je po równo do 2 kubków. W każdym kubku są 4 kredki. Zapiszemy to tak: 8 : 2 = 4. Osiem podzielić na 2 równia się 4 (wskazuj odpowiednie symbole w działaniu).

Organizuj dzieciom wiele podobnych zadań. Rozdzielajcie przedmioty na ileś równolicznych zbiorów, zapisujcie działania dzielenia, odczytujcie działania.


8 podzielić na 2 równa się 4. (rysunek: pixabay.com)

Mieliśmy 8 kredek.

Rozdzieliliśmy je po równo do 2 kubków.

W każdym kubku są 4 kredki.

Zapiszemy to tak 8 : 2 = 4.

8 podzielić na 2 równa się 4.


Przewidując wynik dzielenia, dzieci mogą sięgać do dodawania jednakowych składników lub mnożenia.

Przy rozdzielaniu przedmiotów możesz dzieciom zadawać pytania, które zwrócą uwagę na proces podziału.

Dziecko ma 12 kredek, rozdaje je trójce dzieci. Każdy dostał już po 1 kredce. Skomentuj: Rozdałeś po 1 kredce. Ile kredek już rozdałeś? Ile kredek ci zostało?

Zapisujcie działanie dzielenia za pomocą symboli, omawiajcie znaczenie każdego z symboli.


Wprowadzanie dzielenia - dzielenie przez podział z zastosowaniem rysowania

Dzieci rysują 4 pętle.

Dzieci rysują 4 pętle.

Zaproponuj:

Sprawdzimy, ile to jest 12 podzielić na 4. (Zapisz działanie na tablicy. 12 : 4 = )

Narysujcie 4 pętle. W każdej pętli rysujcie po 1 kółku, aż wszystkich kółek narysujecie 12.

Rysuj razem z dziećmi na tablicy tak, żeby mogły naśladować.

Dwanaście podzielić na 4 równa się 3.

Zapisz działanie dzielenia: 12 : 4 = 3.

Zaproponuj: Policzcie, ile kółek jest w jednej pętli. 12 kółek rozdzielić po równo do 4 pętli, to 3 kółka w każdej pętli.
12 : 4 = 3. Dwanaście podzielić na 4 równa się 3. (wskazuj odpowiednie symbole w działaniu)

Proponuj dzieciom wiele podobnych zadań, do obliczeń wykorzystujcie rysowanie.

Sygnałem do tego, że można zrezygnować z rysowania i przejść na poziom działania na symbolach, jest moment, gdy dzieci podają wynik dzielenia a rysowanie służy im tylko do sprawdzenia, czy się nie pomyliły.


bottom of page