top of page

Programowanie bez komputera - matematyka przez ruch

Szkolenie ma na celu nauczyć jak organizować edukację matematyczną, żeby dzieci uczyły się także podstaw programowania.
Uczestnicy szkolenia poznają konkretne rozwiązania metodyczne (w formie scenariuszy zajęć), które oprócz matematyki uczą programowania.
Proponujemy podejście do programowania, jako szczególnego „wariantu“ edukacji matematycznej. Odpowiednio zaplanowany ruch i działania z przedmiotami, doskonale łączą matematykę i programowanie.

 

Program
1.Czym jest programowanie? Jakie są podstawowe terminy związane z programowaniem? Dlaczego na początek „programowanie bez komputera“?

2.Jakie umiejętności z matematyki można rozwijać na zajęciach „programowania bez komputera“? (Orientacja w przestrzeni, rytmy, klasyfikacja, myślenie przyczynowo - skutkowe, pojęcia geometryczne, liczenie, zadania z treścią.)

3.Jak poradzić sobie z trudnymi sytuacjami edukacyjnymi, które wynikają z łączenia zakresów edukacji matematycznej z programowaniem: czy „do góry“ to zawsze „do góry“, a „do przodu“ to zawsze „do przodu“.

4.Związek między rozwojem myślenia matematycznego i umiejętności matematycznych a kompetencjami dziecka w zakresie programowania.

5.Rozkładanie złożonych działań na proste elementy składowe.

6.Algorytmy:
    •rozpoznawanie algorytmów w codziennym życiu;
    •tworzenie prostych algorytmów działań;
    •algorytmy sekwencyjne (bloki działań, bloki ruchów).

7.Kodowanie:
    •posługiwanie się umownymi kodami.

8.Programowanie:
    •kodowanie prostych algorytmów.

9.Debugowanie:
    •szukanie błędów w zaprogramowanych działaniach.

10.Pętle:
    •łączenie powtarzających się działań w zestawy.

11.Warunkowanie:
  •wprowadzanie warunków do algorytmu (jeśli A, to …, jeśli B to …).


 

bottom of page