top of page

POCIĄG

rozbudowany opis przebiegu zajęć wraz z propozycjami realizacji dodatkowych treści

 

Kto lubi ...?

Siedzimy w kręgu.

Na prawe (lub lewe ręce) mamy założone frotki.

Prosimy, aby osoby, które lubią lody śmietankowe podniosły do góry prawą rękę (tą na której mają frotkę), a te które lody czekoladowe lewą rękę.

Dlaczego niektóre osoby podniosły obie ręce, a inne w ogóle nie podniosły rąk?

W podobny sposób dzielimy dzieci na grupy tych, którzy:

  • lubią wyjeżdżać na wakacje nad morze i tych, którzy wolą wyprawy w góry

  • chętnie oglądają  kreskówki lub wolą filmy fabularne

  • wyspali się dzisiaj lub nie wyspali.

Za każdym razem dzieci sprawdzają, który utworzony zbiór jest liczniejszy poprzez przeliczanie lub przyporządkowanie dzieci w pary. (klasyfikowanie, orientacja w przestrzeni, operacyjne rozumowanie)

Od siebie i do siebie

Dzieci dzielą się na dwie równoliczne grupy.

Stają one naprzeciwko siebie przy stole (kilka prostokątnych stołów łączymy krótkimi bokami).

Każda osoba ma mieć po drugiej stronie stołu (na przeciw siebie) partnera.

Do stołu przyklejamy szary papier. Rozdajemy dzieciom po jednej brązowej kredce.  

Wyjaśniamy, że na nasz sygnał (np. wtedy, gdy będzie grać muzyka) osoby stojące po jednej stronie stołu (wskazujemy po której) będą rysowały w stronę swoich partnerów dwie linie - jedną od siebie do partnera, drugą od partnera do siebie. Gdy skończą rysować, osoba która stoi na przeciwko nich koloruje przestrzeń między liniami. Dbamy o to, by cała powierzchnia papieru w miarę równo pokryta została liniami. (orientacja w przestrzeni, sprawność manualna, koordynacja wzrokowo - ruchowa)

 

Jazda na wrotkach 

Dzieci otrzymują po dwie kredki - jedną w kolorze żółtym, a drugą czerwonym. Umawiamy się, że są to wrotki, na których będą jeździć po arkuszu papieru w rytm muzyki, którą usłyszą. Każdy trzyma po jednej kredce w każdej dłoni. Gdy usłyszą muzykę "jeżdżą na wrotkach" po papierze. Jednocześnie wszyscy powoli przesuwają się raz w prawą, a raz w lewą stronę. Kończymy zabawę w momencie, gdy papier w miarę równo pokryty jest żółtymi i pomarańczowymi kreskami - "śladami wrotek". (koordynacja wzrokowo - ruchowa, orientacja w przestrzeni)

 

Figle

Odklejamy papier z jednej strony, wzdłuż długiego boku i składamy go na pół.

Złożoną stronę jeszcze raz składamy na pół ("odginamy") tak, by powstała harmonijka. Każde z dzieci otrzymuje po jednej zielonej kredce. Osoby, które stoją po stronie złożonego papieru oddają swoje kredki partnerom i obiema rękami trzymają papier.

Gdy zagra muzyka osoby, które mają kredki (w każdej dłoni jedną) dowolnie "figlują" po papierze.

W chwili, gdy muzyka przestaje grać oddają kredki osobie z naprzeciwka, a same trzymają kartkę.

Gdy muzyka zamilknie, znów zamieniają się rolami. Zabawa trwa tak długo, aż kartka w miarę równomiernie zostanie pokryta zielonymi kreskami. (współpraca w grupie, koordynacja wzrokowo - ruchowa, sprawność manualna)

 

Czarna linia

Co trzeciej-czwartej osobie w jednym szeregu dajemy czarną kredkę.

Osoba, która ma kredkę zaczyna rysować linię na złączeniu dwóch części arkusza. Gdy narysuje swój odcinek, przekazuje kredkę osobie obok. W ten sposób powstaje czarna linia na całej długości arkusza. (współpraca w grupie)

 

Tory

Rozkładamy złożony arkusz. Pytamy się dzieci, co według nich narysowały.

Słuchamy różnych pomysłów i umawiamy się, że na potrzeby zajęć będą to tory.

Zdejmujemy arkusz ze stołu i kładziemy go na podłodze. (intuicje geometryczne)

 

Wagony

Każdy z uczestników otrzymuje kartkę formatu A4 w jednym z czterech kolorów - czerwonym, zielonym, żółtym, niebieskim.

Kładzie kartkę przed sobą na stole.

Pokazuje ręką środek kartki, a następnie jej górę, dół, prawą i lewą stronę.

Następnie kładzie prawą rękę w prawym górnym rogu kartki, a lewą w lewym dolnym, potem lewą w lewym górnym rogu kartki, a prawą w prawym dolnym.  
Rozdajemy czarne kredki. Informujemy dzieci, że będą teraz rysować koła w następujący sposób: 

  • jedno w prawym dolnym rogu kartki,

  • drugie (podobnej wielkości) w lewym dolnym rogu kartki,

  • kolejne dwa koła, na dole pośrodku kartki. 

Umawiamy się, że kartki są wagonami pociągu towarowego. (orientacja w przestrzeni)

 

Lokomotywy

Dzielimy dzieci na 6-8 osobowe grupy.

Każda grupa dostaje karton formatu A3 lub wiiększy i kredki.

Zadanie dkla dzeci, to narysować lokomotywę. Lokomotywa jednej grupy ma jechać po torach w lewą stronę, a innej w prawą. Jak to narysować? (współpraca w grupie, orientacja w przestrzeni)

 

Pociąg

Ustawiamy na torach lokomotywy i "przyczepiamy" do nich wagony.

Wagony, zanim staną na torach, trzeba uporządkować.

Jedna grupa porządkuje je rytmicznie, np. żółty wagon, zielony, niebieski, czerwony i znowu żółty, zielony, niebieski, czerwony.

Druga grupa tworzy kolekcje, np. najpierw ustawia wszystkie wagony żółte, potem czerwone, zielone, a na końcu niebieskie. (rytmy, klasyfikowanie)

 

Co jedzie w wagonach?

Rozdajemy dzieciom po kartce A4 oraz kredki w dowolnych kolorach.

Kartki dzielą na cztery równe części, np. rytmicznie drąc je zwdłuż osi symetrii.

Na jednej karteczce każdy rysuje jeden dowolny owoc, na drugiej dowolne warzywo, na trzeciej naczynie, a na czwartej zabawkę. Umawiamy się, że są to rzeczy, które będą przewożone pociągiem. Trzeba je teraz zapakować do wagonów. Pakują, np. do pierwszego wagonu wszystkie zabawki, do drugiego naczynia, do trzeciego warzywa, a do czwartego owoce. Informujemy, że chcemy aby zabawki jechały w kilku wagonach. Jak można jeszcze uporządkować zabawki? Dzieci decydują np., że w jednym mogą jechać wszystkie lalki, w drugim misie, a w trzecim pozostałe zabawki. Podobnie rozdzielamy naczynia, owoce oraz warzywa. (intuicje arytmetyczne, klasyfikowanie, sprawność manualna)

O czym myślę?

Każde z dzieci zabiera z pociągu po jednym warzywie, owocu, zabawce i naczyniu.

Wszyscy siadają w kręgu. Kładą przed sobą obrazki z owocami. Oglądają i nazywają wszystkie obrazki.

Wyznaczamy osobę, która ma wybrać jeden z narysowanych owoców, ale nie mówić, jaki wybrała.

Zadaniem pozostałych jest odgadnięcie, jaki to owoc.

Dzieci zadają wybranej osobie pytania, na które ona może odpowiadać tylko "tak" lub "nie". (klasyfikowanie)

 

Naczynia

Kładziemy na środku pętlę z gumy do skakania, a każde z dzieci kładzie przed sobą obrazki z naczyniami.

Nazywają po kolei wszystkie narysowane naczynia, krótko je opisując, np. to jest kubek w kwiatki z jednym uchem.

Prosimy, włożyć do pętli wszystkie obrazki z naczyniami.  
Teraz spośród naczyń trzeba wybrać wszystkie kubki i umieścić je w osobnej, mniejszej pętli (ułożonej w środku większej).

Wśród kubków wybierają te z kwiatkami (jeżeli takich nie ma, musimy sprecyzować inne polecenie tak, by znalazło się kilka obrazków spełniających dane kryterium) i umieszczają je w osobnej pętli. 
Dzieci wybierają kubki z czerwonymi kwiatami (podajemy inne kryterium, jeżeli wśród obrazków nie ma kubków z czerwonymi kwiatkami) i wkładają  je do kolejnej pętli.

Wskazując nazywamy utworzony zbiór i podzbiory: "Tu są naczynia. To są kubki. To są kubki z kwiatami. To są kubki z czerwonymi kwiatami". (klasyfikowanie)

 

Warzywa

Teraz dzieci kładą przed sobą obrazki z warzywami.

Umieszczamy na środku dwie pętle z gumy do skakania (lub sznurka).

Prosimy, by do jednej pętli dzieci włożyły wszystkie obrazki z czerwonymi warzywami, a do drugiej z zielonymi.

Te, które nie są ani czerwone, ani zielone kładą poza pętlami. 
Dzieci zabierają obrazki z pętli.

Teraz do jednej wkładają obrazki z czerwonymi warzywami, a do drugiej z warzywami, które są bardzo słodkie. Okaże się, że są takie warzywa, które pasują do jednego i do drugiego zbioru. W tym wypadku trzeba zrobić cześć wspólną obu zbiorów i umieścić w niej obrazki z czerwonymi warzywami, które są bardzo słodkie. Wyjmują obrazki z pętli. (klasyfikowanie)

 

Dokąd jedzie pociąg?

Uczestnicy pakują w dowolny sposób towary (obrazki) do pociągu.

Patrzą na pociągi. Jeden jedzie w prawo, a drugi w lewo. Do jakich miejscowości mogą jechać? Podają pomysły. 

bottom of page