top of page

Strategie wprowadzania pojęć matematycznych w klasie 1

TREŚCI

I

programowanie edukacji matematycznej
- cele edukacji matematycznej


- wybór treści z matematyki


- metody rozwijania pojęć matematycznych


- zasady organizowania edukacji matematycznej

- język matematyki


- dokładność w matematyce


- tradycje pedagogiczne
II
podstawowe rozumowania matematyczne


-  klasyfikacja


- rytmy, analogie i algorytmy
-

- seriacje

- stałość liczby, równoważność i transformacja
III

liczby naturalne


 - wynalezienie liczb


- liczenie


- porównywanie liczebności

- aspekty liczb


- rachowanie
IV
stosowanie rozumowań matematycznych i liczb


- określanie tego, co prawdopodobne
i nieprawdopodobne


- zbieranie, kodowanie i analizowanie
danych

- całość i część całości

bottom of page