top of page

Strategie wprowadzania pojęć matematycznych w klasach 2 i 3

TREŚCI

I programowanie edukacji matematycznej
- cele edukacji matematycznej


- wybór treści z matematyki


- metody rozwijania pojęć matematycznych


- zasady organizowania edukacji matematycznej

- język matematyki


- dokładność w matematyce


- tradycje pedagogiczne
II podstawowe rozumowania matematyczne


-  klasyfikacja
 i rytmy,

- analogie i algorytmy
 - seriacje

- stałość liczby, równoważność i transformacja
III liczby naturalne


 - wynalezienie liczb


- liczenie


- porównywanie liczebności

- aspekty liczb


- rachowanie
IV stosowanie rozumowań matematycznych i liczb


- określanie tego, co prawdopodobne i nieprawdopodobne


- zbieranie, kodowanie i analizowanie danych

- całość i część całości

Mnożenie
Dzielenie
Złożone zadania tekstowe

Równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka
Geometria


Zamów szkolenie
bottom of page