Scenariusze zabaw, zadań i gier

(e-Poradnik, format pdf)

Krótkie teksty na temat rozwoju w obszarach

Dodawanie

Dziesiątkowy System Pozycyjny

Rozkład Liczby na Składniki

PLUS karty pracy

 

Dziecko uczy się

 

 • posługuje się liczbą naturalną w aspekcie kardynalnym
 • liczy i określa ile jest
 • rozkłada liczby na składniki i składa liczby z kilku składników
 • odczytuje liczby zakodowane za pomocą figur liczbowych
 •  
 • dodaje w zakresie 10
 • odczytuje liczebności zakodowane za pomocą figur liczbowych
 • porównuje liczby w zakresie 10
 •  
 • posługuje się liczbą naturalną w różnych aspektach
 • koduje/dekoduje liczby (za pomocą figur liczbowych)
 • układa historyjki z liczbami
 • kontynuuje opowiadanie
 • zapamiętuje fakty
 •  
 • rozkłada liczby na składniki i składa liczby ze składników
 • odczytuje liczby zakodowane za pomocą figur liczbowych
 • posługuje się liczbą w aspekcie kardynalnym
 •  
 • rozkłada liczby na składniki (liczby w zakresie 10)
 • odczytuje liczby zakodowane za pomocą figur liczbowych
 • posługuje się liczbą w aspekcie kardynalnym
 • ćwiczy spostrzegawczość i szybkość reakcji
 •  
 • dodaje i odejmuje w zakresie 10
 • podaje nieznany składnik sumy
 •  
 • dodaje w zakresie 50
 • notuje dane w prostej tabeli i odczytuje dane zapisane w tabeli
 • ćwiczy szybkość reakcji
 •  
 • odczytuje liczebności zakodowane za pomocą figur liczbowych
 • dodaje w zakresie 50
 • posługuje się pojęciami: na pewno tak, na pewno nie, możliwe
 • zapisuje liczby
 •  
 • odczytuje liczby zakodowane za pomocą figur liczbowych
 • obmyśla najlepszą strategię
 •  
 • odczytuje liczby zakodowane za pomocą figur liczbowych
 • obmyśla najlepszą strategię
 •  
 • koduje i dekoduje liczby dwucyfrowe (za pomocą figur liczbowych oraz cyfr)
 • ustala liczbę dziesiątek i liczbę jedności w liczbie dwucyfrowej
 • ustala liczby mniejsze i większe od podanej liczby (w zakresie 55)
 •  
 • koduje i dekoduje liczby dwucyfrowe (za pomocą figur liczbowych)
 • określa liczbę dziesiątek i jedności w liczbie dwucyfrowej
 • ćwiczy spostrzegawczość
 •  
 • dodaje, dolicza (w zakresie 17)
 • odczytuje liczby zakodowane za pomocą figur liczbowych
 • posługuje się liczbą w aspekcie kardynalnym i arytmetycznym
 • wybiera optymalną strategię
 •  
 • odczytuje liczebności od 0 do 5 zakodowane za pomocą figur liczbowych
 • dodaje w zakresie 50
 • notuje potrzebne informacje
 •  
 • dodaje w zakresie 50
 • odczytuje liczebności zakodowane za pomocą figur liczbowych
 • notuje ważne informacje

Klasa 1 Dodawanie, DSP & RLnS scenariusze zabaw, gier i zadań (112)

9,99 złCena
 • 34 strony materiałów na temat tego jak dzieci w 1 klasie uczą się

  Dodawania

  Rozkładania liczb na składniki

  Dziesiątkowy System Pozycyjny

   

  CO JEST W ŚRODKU?