Scenariusze zabaw, zadań i gier

(e-Poradnik, format pdf)

Krótkie teksty na temat rozwoju w obszarach

Orentacja w przestrzeni

Liczenie

PLUS karty pracy

 

Scenariusze różnorodnych zabaw, zadań i gier, do nauki orientowania się w przestrzeni

1.1

 • koduje i dekoduje położenie obiektów w przestrzeni
 • wyróżnia i nazywa kierunki w przestrzeni, określa położenie jednego przedmiotu względem drugiego
 • posługuje się pojęciami: najniższa/najwyższa/środkowa
 • posługuje się liczbą naturalną w aspekcie kardynalnym
 • rozkłada liczbę na dwa/trzy składniki
 • dekoduje liczby (zakodowane za pomocą figur liczbowych)

1.2

 • koduje i dekoduje położenie obiektów w przestrzeni
 • wyróżnia i nazywa kierunki w przestrzeni, określa położenie jednego przedmiotu względem drugiego
 • posługuje się liczbą naturalną w aspekcie kardynalnym
 • dekoduje liczby (zakodowane za pomocą figur liczbowych)
 • uważnie słucha i korzysta z informacji
 • zadaje pytania i korzysta z odpowiedzi

1.3

 • koduje i dekoduje położenie obiektów w przestrzeni
 • wyróżnia i nazywa kierunki w przestrzeni, określa położenie obiektów na siatce
 • posługuje się określeniami: na górze/na dole
 • posługuje się liczbą naturalną w aspekcie kardynalnym
 • liczy i określa ile jest
 • porównuje liczebności obiektów w zbiorach
 • dekoduje liczby (zakodowane za pomocą figur liczbowych)

1.4

 • koduje i dekoduje położenie obiektów w przestrzeni
 • wyróżnia i nazywa kierunki w przestrzeni, określa położenie obiektów na siatce
 • posługuje się określeniami: po prawej/po lewej stronie
 • posługuje się liczbą naturalną w aspekcie kardynalnym
 • liczy i określa ile jest
 • porównuje liczebności obiektów w zbiorach
 • dekoduje liczby (zakodowane za pomocą figur liczbowych)

1.5

 • koduje i dekoduje położenie obiektów w przestrzeni
 • wyróżnia i nazywa kierunki w przestrzeni, określa położenie obiektów na siatce
 • posługuje się określeniami: na dole/na górze/pośrodku/po prawej/po lewej stronie
 • posługuje się liczbą naturalną w aspekcie kardynalnym
 • liczy i określa ile jest
 • porównuje liczebności obiektów w zbiorach
 • dekoduje liczby (zakodowane za pomocą figur liczbowych)

 

Scenariusze różnorodnych zabaw i zajęć do nauki liczenia

 

1.6

 • dekoduje liczebności (zakodowane za pomocą figur liczbowych)
 • porównuje liczby (od 0 do 5)
 • dodaje w zakresie 10
 • ćwiczy sprawność motoryczną, koordynację wzrokowo - ruchową

1.7

 • dekoduje liczebności (od 1 do 5 zakodowane za pomocą figur liczbowych)
 • wskazuje takie same układy kropek
 • ćwiczy spostrzegawczość

1.8

 • dekoduje liczebności w zakresie od 0 do 5 (zakodowane za pomocą figur liczbowych)
 • ćwiczy spostrzeganie

1.9

 • dekoduje liczebności w zakresie 0 - 5 (zakodowane za pomocą figur liczbowych)
 • posługuje się pojęciami: rząd, kolumna, skos (pion, poziom, skos)
 • ocenia i wybiera najlepszą strategię

1.10

 • dekoduje liczebności w zakresie 0 - 5 (zakodowane za pomocą figur liczbowych)
 • posługuje się pojęciami: rząd, kolumna, skos (pionowo, poziomo, skos)
 • ocenia i wybiera najlepszą strategię
 • ćwiczy spostrzegawczość

 

1.11

 • dekoduje liczebności w zakresie 0 - 5 (zakodowane za pomocą figur liczbowych)
 • posługuje się pojęciami: przynajmniej (przynajmniej 3 kartoniki, które spełniają określony warunek)

1.12

 • dekoduje liczebności w zakresie 0 - 5 (zakodowane za pomocą figur liczbowych)
 • posługuje się pojęciami: para
 • bierze pod uwagę ustalony warunek
 • ćwiczy spostrzegawczość

1.13

 • odkodowuje liczebności (zakodowane za pomocą figur liczbowych)
 • określa liczebność zbioru (do 10)
 • ćwiczy spostrzeganie

1.22

 • koduje i dekoduje liczby (za pomocą figur liczbowych)
 • porządkuje liczby w zakresie 12 od najmniejszej do największej
 • określa miejsce liczby w zakresie 12 w uporządkowanej sekwencji liczb
 • określa rolę liczby 5 w konstruowaniu liczb większych od 5
 • dodaje w zakresie 12
 • ćwiczy pamięć

1.23

 • koduje i dekoduje liczebności (od 1 do 12 za pomocą figur liczbowych)
 • porządkuje liczby od 1 do 12 od najmniejszej do największej
 • określa miejsce każdej liczby w uporządkowanej serii 12 liczb
 • określa liczby następne i poprzednie od podanej liczby (w zakresie 12)
 • dodaje w zakresie 12
 • posługuje się pojęciami: pomiędzy, na prawo od, na lewo do.

Klasa 1 Orientacja & Liczenie scenariusze zabaw, gier i zadań (111)

9,99 złCena
 • 36 stron materiałów na temat tego jak dzieci w 1 klasie uczą się liczenia oraz orientowania w przestrzeni

   

  Tu możesz zobaczyć fragmenty - CO JEST W ŚRODKU?