top of page

Umiejętności osobiste nauczyciela

TREŚCI

  • katalog kluczowych kompetencji nauczyciela;

  • skuteczna komunikacja;

  • obserwacja - jedno z podstawowych narzędzi zbierania informacji;

  • prezentacja - podstawowe narzędzie pracy nauczyciela;

  • współpraca - współdziałanie;

  • przerost treści nad formą ... bałamutna teza o tym, że na ładnym talerzu lepiej smakuje ...


KORZYŚCI

  • poznasz swoje mocne i słabe strony oraz dowiesz się jak słabe zamienić w mocne;

  • nauczysz się skutecznie komunikować się i korzystać w tym celu ze swoich naturalnych zasobów;

  • razem wypracujemy Twój indywidualny pomysł i sposób na to jak zadbać o formę nie gubiąc jednocześnie treści;

  • zdobyte umiejętności pozwolą lepiej pracować: z dziećmi, z rodzicami oraz innymi nauczycielami z Waszego zespołu;


PROGRAM

Katalog kluczowych kompetencji nauczyciela

Tym razem „na warsztat” weźmiemy te umiejętności, które pozwolą zadbać o konieczną naszym zdaniem równowagę pomiędzy troską o treści a dbałością o formę. Dowiesz się co to za umiejętności oraz dlaczego są one tak ważne w pracy nauczyciela.

Skuteczna komunikacja

Umiejętność komunikowania się werbalnego i niewerbalnego. Szczególną wagę kładziemy na komunikację niewerbalną - odczytywanie komunikatów, świadome ich nadawanie, weryfikowanie, czy nadawca został dobrze zrozumiany. Umiejętność obdarzania uwagą drugiego człowieka i  słuchania go.

Obserwacja

Obserwacja to podstawowe narzędzie, pozwalające nauczycielowi zebrać informacje o dziecku. Nie wystarczy bacznie obserwować, konieczne jest odpowiednie zaplanowanie, oprzyrządowanie i zinterpretowanie tego co się zaobserwowało.

Współpraca - współdziałanie

Nie da się uniknąć w szkole czy przedszkolu wspólnego działania, nauczyciele tworzą zespół, w którym każdy musi znaleźć swoje miejsce. Od tego jak każdy z nas będzie się w tym zespole czuł zależy komfort, ale i efektywność pracy.

O sztuce prezentacji

bottom of page