top of page

szkolenie

dla nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego

Wprowadzanie pojęć matematycznych

w przedszkolu

Szkolenie / Warsztat

 • trwa około 5-8 godzin

 • optymalna liczba uczestników to 16 - 30 osób (zależy to od warunków, każdy uczestnik powinien mieć możliwość swobodnego poruszania się)

 • konkretne rozwiązania metodyczne

 • praktyczne propozycje zajęć z dziećmi

 • wiedza na temat zagadnień z danego szkolenia

 • szczegółowy program szkolenia przygotowujemy po konsultacji 

Nasze szkolenia i warsztaty

są adresowane do

Nauczycielek i Nauczycieli wychowania przedszkolnego

oraz

edukacji wczesnoszkolnej

Programowanie edukacji matematycznej:

 • cele edukacji matematycznej


 • wybór treści z matematyki

 • 
metody rozwijania pojęć matematycznych


 • zasady organizowania edukacji matematycznej

 • język matematyki


Rozumowania matematyczne

 • klasyfikacja


 • rytmy,

 • orientacja w przestrzeni


 • seriacje

 • stałość liczby 

Liczby naturalne

 • liczenie


 • porównywanie liczebności,

 • aspekty liczb

 

Rachowanie na poziomie konkretnym

 • dodawanie 

 • odejmowanie

 

Stosowanie rozumowań matematycznych i liczb

 • określanie tego, co prawdopodobne
 i nieprawdopodobne


 • zbieranie, kodowanie i analizowanie
 danych

 • całość i część całości

Jakie pomoce są najlepsze KLOCKI I INNE POMOCE

Gośka S & Michał L 2.jpg

trenerzy

pedagożka

autorka programów oraz podręczników i poradników

dla nauczycieli, dzieci i rodziców

dr Małgorzata Skura

Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu pedagogiki przedszkolnej  i wczesnoszkolnej
Ekspertka w zakresie metodyki nauczania matematyki na pierwszych etapach kształcenia
Autorka programów edukacyjnych oraz podręczników szkolnych


 

bottom of page